Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za financiranje programa/projekata koji će se financirati iz proračuna Općine Viškovo za 2021. godinu