Ugovori sklopljeni u 2014. godini - stanje na dan 29. travnja 2014. godine