Odluka o poništenju oglasa

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo, temeljem članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), donosi Odluku o poništenju oglasa za prijam u službu vježbenika za radno mjesto "Viši stručni suradnik za održavanje objekata javne i društvene namjene, zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom, poslove zaštite na radu i zaštite od požara".

Odluka o poništenju oglasa