Odluka o poništenju natječaja za prijam u službu

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo, temeljem članka 24. stavka 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), donosi Odluku o poništenju natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme za radno mjesto "Savjetnik za izgradnju objekata javne i društvene namjene, komunalne infrastrukture, prostorno planiranje i EU projekte".

Odluka o poništenju natječaja