Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18., 112/19.), Povjerenstvo za provedbu natječaja  za prijam u službu Višeg savjetnika za proračun, financije i računovodstvo u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo objavljuje sljedeću:

- Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja

- Obavijest o vremenu održavanja intervjua

- Pravila i postupak prethodne provjere znanja