Obavijest o izboru kandidata

Na radno mjesto Viši stručni suradnik za zdravstvo, socijalnu skrb, školstvo i predškolstvo, temeljem natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme, objavljenog u „Narodnim novinama“ broj br. 44/2022 i na web stranici Općine Viškovo dana 08. travnja 2022. godine, izabrana je kandidatkinja TEA ZAKLAN, mag.iur.