Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo - voditelj Odsjeka ureda načelnika

Na temelju članka 17. i članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.) i Plana prijma u službu u Općinu Viškovo za 2023. godinu („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 1/23 i 8/23) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo raspisuje:

Javni natječaj  za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo  

Podaci uz natječaj