Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo- Viši stručni suradnik za upravljanje objektima i uređajima kom. infrastr., grobljem, za ažuriranje baze podataka i registara te poslove civilne zaštite 

Na temelju članka 17. i članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.) i Plana prijma u službu u Općinu Viškovo za 2023. godinu („Službene novine Općine Viškovo“ broj:  1/23 , 8/23 i 11/23) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo raspisuje:

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo - Viši stručni suradnik za upravljanje objektima i uređajima komunalne infrastrukture, grobljem, za ažuriranje baze podataka i registara te poslove civilne zaštite 

Podaci uz natječaj