Arhiva Službenih novina PGŽ - 2011. godina

Broj 52., 29. prosinac 2011.
- Plan gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini
- Odluka o socijalnoj skrbi
- Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području Općine Viškovo za razdoblje od 2011. - 2015. godine
 
Broj 44., 15. prosinac 2011.
- Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2012. godine
- Program godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2012. godine
- Odluka o dopuni 3. izmjena i dopuna Proračuna Općine Viškovo za 2011. i projekcije za 2012. i 2013. godinu
- Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2012. godinu
- Odluka o dopuni 3. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za razdoblje od 2011. - 2013. godine
- Proračun Općine Viškovo za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu,  PDF
- Program javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Općine Viškovo u 2012. godini,  PDF
- Program javnih potreba u socijali i zdravstvu u 2012. godini,  PDF
- Program javnih potreba u obrazovanju, kulturi i religiji Općine Viškovo u 2012. godini,   PDF
 
Broj 40., 02. prosinac 2011.
- Rebalans plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2011. godini
- Odluka o vrijednosti boda "B" za izračun komunalne naknade
- Odluka o naknadi troškova i nagradi za rad članova Vijeća srpske nacionalne manjine i predstavnika bošnjačke nacionalne manjine Općine Viškovo
- Odluka o načinu financiranja Vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Viškovo u 2012. godini
- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi
- Odluka o IV. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
- Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i Općini Viškovo
 
Broj 37., 14. studeni 2011.
- Odluka o Detaljnom planu uređenja Vozišće /DPU 23/
- Odluka o Detaljnom planu uređenja Groblje (G-1) /DPU 13/
- Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi
- Odluka o izmjeni i dopuni Detaljnog plana uređenja Ark-Mihelić /DPU 18/,   PDF
- Odluka o Detaljnom planu uređenja Juraši /DPU 20/PDF
- Odluka o Detaljnom planu uređenja /DPU 18/ Športsko rekreacijska zona Halubjan (R-1),   PDF
 
Broj 33., 15. listopad 2011.
- Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone
- Odluka o ukidanju statusa općeg dobra na k.č. br. 4524/10, k.č. br. 4519/2 i k.č. br. 4523/5, k.o. Viškovo
- Odluka o ukidanju stausa javnog dobra u općoj uporabi na k.č. br. 4518/5 i k.č. br. 4518/9, k.o. Viškovo
- Odluka o ukidanju stausa javnog dobra u općoj uporabi na k.č. br. 3036, k.o. Marčelji
- Odluka o ukidanju stausa javnog dobra u općoj uporabi na k.č. br. 266/6 i k.č. br. 266/7, k.o. Blažići
- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
- 3. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2011 godinu 
- 3. Izmjene i dopune programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2011. godinu 
- 3. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2011. godinu i projekcije za 2012. i 2013. godinu, PDF
- 3. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Općine Viškovo u 2011. godini, PDF
- 3. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijali i zdravstvu Općine Viškovo u 2011. godini, PDF
- 3. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u obrazovanju, kulturi i religiji općine Viškovo u 2011. godini   PDF
 
Broj 25., 06. kolovoz 2011.
- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području Općine Viškovo
- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
- 2. Izmjene i dopune Programa izgradnje kapitalnih objekata od interesa za Općinu Viškovo tijekom 2011. godine
- 2. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2011. godinu
- 2. Izmjene i dopune Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na poručju Općine Viškovo za 2011. godinu
- Polugodišnji izvještaj o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2011. godinu u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2011. godine,   PDF
- 2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2011. godinu i projekcije za 2012. i 2013. godinu,  PDF
- 2. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Općine Viškovo u 2011. godini,  PDF
- 2. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijali i zdravstvu Općine Viškovo u 2011. godini,  PDF
- 2. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u obrazovanju, kulturi i religiji Općine Viškovo u 2011. godini,  PDF
 
Broj 20., 07. srpanj 2011.
- Odluka o ukidanju statusa općeg dobra
- Odluka o ukidanju statusa općeg dobra
- Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na općoj uporabi
- Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti
- Odluka o javnim priznanjima Općine Viškovo
- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o Urbanostičkog plana uređenja Radne zone marinići K-1 /UPU 2/
- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenje naselja Viškovo N1-1 /UPU 1/
- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja Ark- Mihelić /DPU 18/
- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja Vozišće /DPU 23
- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja Juraši /DPU 20/
- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja Groblje (G-2) /DPU 13/
 
Broj 13., 06 svibanj 2011.
- Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama
- Odluka o ukidanju statusa općeg dobra
- Odluka o komunalnom doprinosu
- Ispravak Odluke o groblju
 
Broj 10., 08. travanj 2011.
- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju naknade troškova za rad vijećnika, članova radnih tijela vijeća i imenovanih predstavnika Općine Viškovo
- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2011. godinu
- Odluka o groblju
- 1. Izmjene i dopune Programa izgradnje kapitalnih objekata od interesa za Općinu Viškovo tijrkom 2011. godine

 

- 1. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2011. godinu
- 1. Izmjene i dopune Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2011. godine
- Odluka o raspodjeli rezultata-viška prihoda za 2010. godinu, PDF
- Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu, PDF
- Izvješće o izvršenju Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture tijekom 2010. godine ,   PDF
- Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Općine Viškovo u 2011. godini PDF
- Izmjene i dopune Programa javnih potreba u obrazovanju, kulturi i religiji Općine Viškovo u 2011. godini ;   PDF
- Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za 2010. godinu,  PDF
- Izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2010. godinu i projekcije za 2012. i 2013. godinu,   PDF
- 1. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijali i zdravstvu Općine Viškovo u 2011. godini,    PDF
 
Broj 2., 31. siječanj 2011.
- Odluka o 2. Izmjenama i dopunama Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja Ferenčić /DPU 24/
- Odluka o gubitku statusa javnog dobra na općoj uporabi
- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o plaći i drugim pravima Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika iz radnog odnosa
- Odluka o socijalnoj skrbi
-Odluka o utvrđivanju naknade troškova za rad vijećnika, članova radnih tijela vijeća i imenovanih predstavnika Općine Viškovo