Arhiva Službenih novina PGŽ - 2006. godina

Broj 47., 05. prosinac 2006. 
Zajednički plan radnih mjesta (2007.-2009.)
- Socijalni program Općine Viškovo za 2007. godinu
- Program javnih potreba u športu Općine Viškovo u 2007. godini
- Program javnih potreba u obrazovanju i kulturi Op ćine Viškovo u 2007. godini
- Program izgradnje kapitalnih objekata od interesa za Općinu Viškovo tijekom 2007. godine
- Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2007. godinu
- Program godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2007. godine
- Odluka o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i Općini Viškovo
- Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2007. godinu
- 3. izmjene i dopune Programa izgradnje kapitalnih objekata od interesa za Općinu Viškovo tijekom 2006. godine
- 3. izmjene i dopune Programa gradnje objekata  i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2006. godinu
- 3. izmjene i dopune Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2006. godine
- Proračun Općine Viškovo za 2007. godinu, PDF
- Projekcija Proračuna Općine Viškovo za 2008. i 2009. godinu, PDF
- 3. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2006 godinu,  PDF
 
Broj 41., 14. studeni 2006.
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
- I. izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2006. godinu
 
Broj 37., 06. listopad 2006.
- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju naknade troškova za rad vijećnika, članova radnih tijela Vijeća, načelnika i članova Općinskog poglavarstva
- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
- 2. izmjene i dopune Programa izgradnje kapitalnih objekata od interesa za Općinu Viškovo tijekom 2006. godine
- 2. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2006. godinu, PDF
- 2. izmjene i dopune Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2006. godine
- Plan razvojnih programa-investicije za razdoblje 2006.-2008. godine, PDF
- 2. izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2006. godinu, PDF
 
Broj 31., 02. kolovoz 2006.
- Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za 2006. godinu u razdoblju od 01. siječnja  do 30. lipnja 2006. godine, PDF
- Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za statutarno-pravna pitanja
- Odluka o razrješenju i imenovanju zamjenika predsjednika Odbora za izbor i imenovanja
- Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za socijalnu skrb, primarnu zdr. zaštitu, brigu o djeci
- Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za međuopćinsku i međunarodnu suradnju
- Odluka o razrješenju i imenovanju člana Mandatne komisije
- Odluka o nagrađivanju učenika generacije 2005/2006. O.Š. Sveti Matej Viškovo
 
Broj 27., 07. srpanj 2006.
Odluka o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva zaštite i spašavanja Općine Viškovo
 
Broj 26., 30. lipanj 2006.
- Odluka o prihvaćanju Sporazuma
- Odluka o postavljanju spomen-ploče na zgradi Doma hrvatskih branitelja u Viškovu
- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju naknade troškova za rad vijećnika, članova radnih tijela Vijeća, načelnika i članova Općinskog poglavarstva
 
Broj 22., 05. lipanj 2006.
- Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2005. godinu
- Izvješće o izvršenju Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2005. godine
 
Broj 21., 02. lipnja 2006. 
Odluka o prihvaćanju dopune Sporazuma o osnivanju Ustanove Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu PGŽ
 
Broj 13., 31. ožujka 2006.
- Odluka
- Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za proračun, financije i investicije
- Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za gospodarstvo, razvoj poduzetništva i zaštitu potrošača
- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izboru Povjerenstva za zbrinjavanje komunalnog otpada na području Općine Viškovo
- Godišnji obračun Proračuna Općine Viškovo za 2005. godinu, PDF
- 1. izmjene i dopune Programa izgradnje kapitalnih objekata od posebnog interesa za Općinu Viškovo tijekom 2006. godine
- 1. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2006. godinu
- 1. izmjene i dopune Programa godišnjeg održavanja infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2004. godine
- 1. izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2006. godinu, PDF
 
Broj 6., 13. veljače 2006.
- Program izgradnje kapitalnih objekata od interesa za Općinu Viškovo tijekom 2006. godine
- Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2006. godinu
- Program godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2006. godine
- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
- Odluka o izboru izvoditelja radova za održavanje javnih zelenih površina, zelenih površina koje pripadaju nerazvrstanim cestama, zelenih površina uz javne ceste u naselju te zelenih površina na groblju Viškovo u periodu od 01. siječnja 2006.  do 31. prosinca 2009. godine
- Odluka o izboru izvoditelja radova na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih prometnica i javnih površina na području Općine Viškovo za četverogodišnje razdoblje od 15.03.2006. - 15.03.2010. godine
- Odluka o gubitku statusa javnog dobra na općoj uporabi na k.č. 3221/2 k.o. Marčelji
- Odluka o gubitku statusa javnog dobra na k.č. 766/7 k.o. Blažići
- Odluka o autentičnom tumačenju čl. 23, st. 1. Odluke o Detaljnom planu uređenja javnog parkirališta Milihovo
- Odluka o autentičnom tumačenju čl. 15. Odluke o Detaljnom planu uređenja zone Drinkomatik u Jurašima
- Izmjene i dopune Statuta Općine Viškovo
- Izmjene i dopune Poslovnika Općinskog vijeća Općine Viškovo