Akcija Doma zdravlja PGŽ - patronaže Viškovo

Dom zdravlja PGŽ-patronaža Viškovo tijekom studenog i prosinca provode akciju prevencije i edukacije o bolestima kardiovaskularnog sustava i dijabetesa, te će zainteresiranima mjeriti krvni tlak i glukozu u krvi u slijedećim terminima:
Srijeda, 18.11.2015. – 8.00 -9.30   Dom Marinići
Srijeda, 02.12.2015. – 8.00 -9.30   Vatrogasni dom Sroki
Srijeda, 16.12.2015. – 8.00 -9.30   Stara škola Marčelji