3. Privremena odluka o rezultatima Javnog poziva za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje tijekom 2021. godine

Na temelju točke 8. Javnog poziva za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje tijekom 2021. godine (KLASA: 351-02/21-01/06, URBROJ: 2170-09-07/04-21-2 od 30. ožujka 2021. godine, dalje u tekstu: Javni poziv), Općinska načelnica Općine Viškovo donosi

 

3. Privremenu Odluku o rezultatima Javnog poziva za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje tijekom 2021. godine

Treća faza preuzimanja kompostera za kućno kompostiranje odnosi se na podnositelje zahtjeva koji su zaprimljeni od 25. svibnja 2021. godine do 6. srpnja 2021. godine i ostvarili su pravo na dodjelu kompostera. Rok za preuzimanje kompostera je 31. srpnja 2021. godine.