1. konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća

1. konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća zakazana je za četvrtak 13. lipnja 2013. godine sa početkom u 14 sati u vijećnici Općine Viškovo, Viškovo, Saršoni 19.

Više: Dnevni red