Viši stručni suradnik za pripremu i provedbu EU projekata

Jasmina Fabac, dipl.oec.

Tel: 051/501-788
Fax: 051/257-521
e-mail: jasmina.fabac@opcina-viskovo.hr
  Opis poslova