Kontaktirajte Zamjenike Općinske načelnice

Za razgovor kod zamjenika Općinske načelnice možete se najaviti administrativnom tajniku. 
 

Administrativni tajnik:   tajnik@opcina-viskovo.hr
Telefon: 051/ 503-770  
Fax:051/ 257-521

Zamjenike Općinske načelnice možete kontaktirati i putem pošte i elektronskim putem na sljedeći način:

Općina Viškovo
Zamjenik Općinske načelnice Denis Mladenić, dipl.iur.
Vozišće 3
51216 Viškovo 

Općina Viškovo
Zamjenica Općinske načelnice Snježana Podobnik
Vozišće 3
51216 Viškovo 
 

E-mail:  denis.mladenic@opcina-viskovo.hr
  snjezana.podobnik@opcina-viskovo.hr 

PRIJAM STRANAKA

utorak  13,00 - 17,00 sati
svaka srijeda u mjesecu:   8,30 - 11,00 sati