Odbor za socijalnu skrb i primarnu zdravstvenu zaštitu

Predsjednica: Pavica Rajkovača

Članovi:

Ana Bagarić Babić

Smiljana Doknić

Nazif Habibović

Valentina Granić