31.01.2012.

Centar primarne zdravstvene zaštite Pehlin - Marinići

ORDINACIJA OPĆE MEDICINE

Liječnik: dr. Pavić Sanja
Telefon: 051/ 682 - 071
   
Liječnik: dr. Mirna Greblo 
Telefon: 051/ 682 - 074 


                                                       ORDINACIJA ZA PREDŠKOLSKU DJECU 

                                                      Liječnik: dr. Pelčić Gordana
                                                      Telefon: 051/ 681 - 803
   
                                                      Liječnik: dr. Lenac Gordana
                                                      Telefon: 051/ 682 - 076


                                                      GINEKOLOŠKA ORDINACIJA

 
                                                     Liječnik: dr. Iva Lustig Rubinić
                                                     Telefon: 051/ 682 - 093


                                                     STOMATOLOŠKA ORDINACIJA

                                                    Stomatolog: dr. Zaher Zvonko
                                                    Telefon: 051/ 682 - 075
   
                                                    Stomatolog: dr. Milena Batinić
                                                    Telefon: 051/ 682 - 075                                                    ORDINACIJA FIZIKALNE MEDICINE

                                                    Liječnik: dr. Rajković
                                                    Telefon: 051/ 682 - 073


                                                    PATRONAŽA

                                                    Patronažna sestra: Križanović Melita
                                                    Telefon: 051/ 681 - 803