10.08.2017.

Odbor za izbor i imenovanja

Predsjednik: Sanjin Mladenić SDP
     
Članovi: Melita Raukar SDP
  Ivica Šanko PGS
  Isak Jaganjac SDP
  Dijana Perić Tatalović HSU

Zapisnik 1. sjednice Odbora za izbor i imenovanja
Zapisnik 2. sjednice Odbora za izbor i imenovanja
Zapisnik 3. sjednice Odbora za izbor i imenovanja

28.11.2013.

Odbor za kulturu


28.11.2013.

Odbor za sport

         

10.08.2017.

Odbor za statutarno pravna pitanja


Predsjednik: Melita Raukar SDP      
           
Članovi: Daliborka Udović SDP      
  Ksenija Žauhar KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA      
  Jagoda Dabo SDP      
  Dijana Perić Tatalović HSU      

Zapisnik 1. sjednice Odbora za statutarno pravna pitanja
Zapisnik 2. sjednice Odbora za statutarno pravna pitanja