11.03.2014.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela

Robert Simčić, dipl. oec.

Tel: 051/503-783;  051/503-770
Fax: 051/257-521
e-mail: robert.simcic@opcina-viskovo.hr
  Opis poslova pdf.

02.06.2014.

Voditelj odsjeka ureda načelnika

Irena Gauš, dipl. oec. 

Tel:   051/490-995
Fax:  051/257-521
e-mail:  irena.gaus@opcina-viskovo.hr
  Opis poslova.pdf

27.05.2014.

Savjetnik za pripremu sjednica Općinskog vijeća, kadrovske poslove i poslove informiranja

Lara Ugrina Kolarević, dipl. iur.

Tel: 051/503-774; 051/503-770
Fax: 051/257-521
e-mail: lara.ugrina.kolarevic@opcina-viskovo.hr
  Opis poslova.pdf

27.05.2014.

Viši savjetnik za zdravstvo i socijalnu skrb

Jasna Stopar, dipl. iur.

Tel: 051/503-786
Fax: 051/257-521
e-mail: jasna.stopar@opcina-viskovo.hr
  Opis poslova.pdf

12.05.2017.

Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti

Elena Grgurić, dipl.oec.

Tel: 051/503-774
Fax: 051/257-521
e-mail: elena.grguric@opcina-viskovo.hr
  Opis poslova.pdf
 

09.03.2018.

Viši stručni suradnik za pravne poslove

Marko Miletić, mag. iur.

Tel: 051/503-774; 051/503-770
Fax: 051/257-521
e-mail: marko.miletic@opcina-viskovo.hr
   

30.08.2011.

Voditelj odsjeka za proračun, financije i računovodstvo

Vesna Mrša, dipl. oec.

Tel: 051/503-784; 051/503-770
Fax: 051/257-521
e-mail: vesna.mrsa@opcina-viskovo.hr
  Opis poslova.pdf

10.03.2016.

Stručni suradnik za knjigovodstvo proračunskih korisnika i izvještavanje

Martina Štefan, dipl. oec.

Tel: 051/503-772; 051/503-770
Fax: 051/257-521
e-mail: martina.stefan@opcina-viskovo.hr
  Opis poslova.pdf

30.08.2011.

Stručni suradnik za knjigovodstvo proračunskih izdataka

Lidija  Kralj, oec.

Tel: 051/503-776;   051/503-770
Fax: 051/257-521
e-mail: lidija.kralj@opcina-viskovo.hr
  Opis poslova.pdf

30.08.2011.

Referent za knjigovodstvo proračunskih prihoda

Vedrana Šanko

Tel: 051/503-781; 051/503-770
Fax: 051/257-521
e-mail: vedrana.sanko@opcina-viskovo.hr
  Opis poslova.pdf

22.09.2014.

Voditelj odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju

Sanjin Vranković, struc.spec.ing.aedif.

Tel: 051/503-779
Fax: 051/257-521
e-mail: sanjin.vrankovic@opcina-viskovo.hr
  Opis poslova. pdf

27.05.2014.

Viši savjetnik za javnu nabavu

Zlatan Spinčić, dipl. ing.

Tel: 051/490-998
Fax: 051/257-521
e-mail: zlatko.spincic@opcina-viskovo.hr
  Opis poslova.pdf

27.05.2014.

Viši savjetnik za izgradnju objekata komunalne infrastrukture

Vesna Milih, dipl. ing. građ.

Tel: 051/503-775
Fax:  051/257-521
e-mail: vesna.milih-lazovic@opcina-viskovo.hr
  Opis poslova.pdf

27.05.2014.

Savjetnik za upravljanje objektima, za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i EU projekte

Zvonimir Vidović, dipl. ing. građ.

Tel: 051/503-785
Fax: 051/257-521
e-mail: zvonimir.vidovic@opcina-viskovo.hr
  Opis poslova.pdf

 

27.05.2014.

Viši stručni suradnik za održavanje komunalne infrastrukture

Josip Kordić, mag.ing.aedif.

Tel: 051/503-770, 091/3260744 
Fax: 051/257-521
e-mail: josip.kordic@opcina-viskovo.hr
  Opis poslova.pdf

14.08.2017.

Viši stručni suradnik za održavanje komunalne infrastrukture

Marin Carević, mag.ing.aedif.

Tel: 051/490-996
Fax: 051/257-521
e-mail: marin.carevic@opcina-viskovo.hr
  Opis poslova.pdf

17.05.2016.

Viši stručni suradnik za imovinsko pravne i upravne poslove

Sonier Jeremić, mag.iur.

Tel: 051/503-787
Fax: 051/257-521
e-mail: sonier.jeremic@opcina-viskovo.hr
  opis poslova pdf.

27.05.2014.

Upravni referent- komunalni redar i poslovi uprave groblja

Hrvoje Sorić

Tel: 051/503-778; 051/503-770, 098/240 960
Fax: 051/257-521
e-mail: komunalni.redar@opcina-viskovo.hr
  Opis poslova.pdf

07.03.2017.

Voditelj pisarnice

Suzana Šepić

Tel: 051/503-777; 051/503-770
Fax: 051/257-521
e-mail: suzana.sepic@opcina-viskovo.hr
  Opis poslova.pdf
 

27.05.2014.

Upravni referent

Snježana Črnjar


Tel:  051/503-777; 051/503-770       
Fax:    051/257-521
e-mail: snjezana.crnjar@opcina-viskovo.hr
  Opis poslova.pdf

27.05.2014.

Administrativni tajnik

Sanja Bakula

Tel: 051/503-770
Fax: 051/257-521
e-mail: tajnik@opcina-viskovo.hr 
  Opis poslova.pdf