10.01.2017.

UPU OSNOVNE ŠKOLE MARINIĆI I DJELA NASELJA BLAŽIĆI

Općinsko vijeće Općine Viškovo, na sjednici održanoj 30. lipnja 2016. godine donijelo je Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja osnovne škole Marinići i djela naselja Blažići (Službene novine Općine Viškovo br. 5/16) te na sjednici održanoj 21. prosinca 2016. godine Odluku o ispravku Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja osnovne škole Marinići i dijela naselja Blažići (Službene novine Općine Viškovo br. 12/16)

 
UPU osnovne škole Marinići i djela naselja Blažići - tekstualni i grafički dio
 

10.01.2012.

DPU ARK MIHELIĆ - izmjena i dopuna /DPU 18/

Općinsko vijeće Općine Viškovo na 24. sjednici održanoj 10. studenog 2011. godine donjelo je Odluku o Izmjeni i dopuni Detaljnog plana uređenja Ark-Mihelić /DPU 18/.


Općinsko vijeće Općine Viškovo na 11. sjednici održanoj 16. listopada 2014. godine donjelo je Odluku o II. Izmjeni i dopuni Detaljnog plana uređenja Ark-Mihelić /DPU 18/.
 
 
DPU ARK MIHELIĆ - detaljna namjena površina.pdf
DPU ARK MIHELIĆ - tekstualni dio.pdf


 
22.11.2012.

DPU FERENČIĆ /DPU 24/

Javna rasprava održana je u trajanju od 16. siječnja do 31. siječnja 2012. godine.
Javno izlaganje za DPU Ferenčić održano je dana 24. siječnja 2012. godine u prostoru Doma hrvatskih branitelja u Viškovu.
 
DPU FERENČIĆ - detaljna namjena površina.pdf
DPU FERENČIĆ - tekstualni dio.pdfOpćinsko vijeće Općine Viškovo na 36. sjednici održanoj 11. listopada 2012. godine donjelo je Odluku o Detaljnom planu uređenja Ferenčić /DPU 24/.
 
01.03.2012.

DPU GROBLJA VIŠKOVO (G-1)

Javno izlaganje za DPU Groblja Viškovo /G-1/ održano je dana  22.03.2011. godine u prostoru Doma hrvatskih branitelja u Viškovu.
Površina obuhvata: 3,5 ha
 
DPU Groblje Viškovo (G-1) - namjena površine.pdf
DPU Groblje Viškovo (G-1) - tekstualni dio.pdfOpćinsko vijeće Općine Viškovo na 28. sjednici održanoj 09. veljače 2012. godine donjelo je Odluku o Detaljnom planu uređenja Groblje (G-1).
 
11.01.2012.

DPU GROBLJE G-2 /DPU 13/

Ponovljena javna rasprava održana je u trajanju od 30. svibnja do 13. lipnja 2011. godine.
Javno izlaganje za DPU Groblje G-2 održano je dana 07. lipnja 2011. godine u prostoru Doma hrvatskih branitelja u Viškovu. 
Površina obuhvata: 3.16 ha
 
DPU GROBLJE G-2 - detaljna namjena površina.pdf
DPU GROBLJE G-2 - tekstualni dio.pdf


Općinsko vijeće Općine Viškovo na 24. sjednici održanoj 10. studenog 2011. godine donjelo je Odluku o Detaljnom planu uređenja Groblje (G-2) /DPU 13/.
 
10.01.2012.

DPU JURAŠI /DPU 20/

Ponovljena javna rasprava održana je u trajanju od 30. svibnja do 13. lipnja 2011. godine.
Javno izlaganje za DPU Juraši održano je dana 07. lipnja 2011. godine u prostoru Doma hrvatskih branitelja u Viškovu. 
Površina obuhvata: 2.94 ha
 
DPU JURAŠI - detaljna namjena površina.pdf
DPU JURAŠI - tekstualni dio.pdf


Općinsko vijeće Općine Viškovo na 24. sjednici održanoj 10. studenog 2011. godine donjelo je Odluku o Detaljnom planu uređenja Juraši /DPU 20/.
 
10.01.2012.

DPU VOZIŠĆE /DPU 23/

Ponovljena javna rasprava održana je u trajanju od 30. svibnja do 13. lipnja 2011. godine.
Javno izlaganje za DPU Vozišće održano je dana 07. lipnja 2011. godine u prostoru Doma hrvatskih branitelja u Viškovu. 
Površina obuhvata: 2.22 ha
 
DPU VOZIŠĆE - detaljna namjena površina.pdf
DPU VOZIŠĆE - tekstualni dio.pdf


Općinsko vijeće Općine Viškovo na 24. sjednici održanoj 10. studenog 2011. godine donjelo je Odluku o Detaljnom planu uređenja Vozišće /DPU 23/.