19.09.2017.

Odluka o postavljanju privremenih objekata na nekretninama u privatnom vlasništvu povodom obilježavanja javne manifestacije „Matejna 2017. godine“

Na temelju članka 51. Statuta Općine Viškovo („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 25/09, 6/13, 15/13, 14/14 i „Službene novine Općine Viškovo“ broj 3/14), a u vezi članka 9. Odluke o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina na području Općine Viškovo za postavljanje privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta („Službene novine „Primorsko-goranske Županije“ broj  18/08), Općinska načelnica Općine Viškovo dana 18.  rujna  2017. godine,  donosi
 
Odluku o postavljanju privremenih objekata na nekretninama u privatnom vlasništvu povodom obilježavanja javne manifestacije "Matejna 2017. godine"