14.12.2017.

Javni poziv za zakup javnih površina za prigodnu božićnu prodaju

Na temelju članka 51. Statuta Općine Viškovo („Službene novine PGŽ br.: Službene novine Primorsko goranske županije br. 25/09.,6/13.,15/13.,14/14.) i Službenih novina Općine Viškovo broj 3/14., a u svezi Odluke o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina na području Općine Viškovo za postavljanje privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta („Službene novine PGŽ“ br. 18/08)., Općinska načelnica Općine Viškovo dana 01. prosinca 2017. godine raspisuje 

Javni poziv za zakup javnih površina za prigodnu božićnu prodaju.

Obrazac za prijavu na Javni poziv

Ortofoto prikaz lokacije