31.08.2011.

Poštovani posjetitelji portala Općine Viškovo!

Zadovoljstvo mi je što Vas mogu pozdraviti na novom internet portalu Općine Viškovo.

Općina Viškovo je među prvim općinama započela koristiti mogućnosti suvremene tehnologije kako bi svima zainteresiranima pružila informaciju o radu Općine, ali i ostalim  događanjima na našem području... 
16.07.2014.

Javni uvid u Nacrt plana gospodarenja otpadom Općine Viškovo

Na temelju članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), članka 14. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08), te Odluke  Općinske načelnice br. 171/14, Općina Viškovo objavljuje NACRT PLANA GOSPODARENJA OTPADOM
OPĆINE VIŠKOVO ZA RAZDOBLJE OD 2014. DO 2020.

Zainteresirana javnost javni uvid u Nacrt plana gospodarenja otpadom Općine Viškovo može obaviti u Općini Viškovo, Vozišće 3, Viškovo radnim danom u uredovno radno vrijeme za stranke (pon, sri, čet: 8,30-11 h; uto: 13-17 h) od 16. srpnja do 18. kolovoza 2014. godine.

Više: 
Obavijest o Nacrtu plana gospodarenja otpadom Općine Viškovo
 
         Nacrt plana gospodarenja otpadom Općine Viškovo
15.07.2014.

Natječaj za davanje u zakup konstrukcije za postavljanje jumbo plakata na zgradi Doma Marinići na adresi Marinići, Marinići 9.

Na temelju članka 10. stavak 1. Odluke o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina na području Općine Viškovo za postavljanje privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta (“Službene novine Primorsko - goranske županije” broj: 18/08), Općinska načelnica  Općine Viškovo  raspisuje Natječaj za davanje u zakup konstrukcije za postavljanje jumbo plakata na zgradi Doma Marinići.

Natječaj je objavljen u dnevnom tisku u nedjelju, 13. srpnja 2014. godine.

Tekst natječaja možete pročitati OVDJE.

15.07.2014.

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora za prizemlje zgrade na adresi Saršoni, Saršoni 19.

Na temelju članka 6. stavak 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj:125/11.), članka 3. i 8. Odluke o davanju u zakupu poslovnog prostora Općine Viškovo (“Službene novine Primorsko - goranske županije” broj: 6/10.), odredaba Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora (“Službene novine Primorsko - goranske županije” broj: 32/10.), Općinska načelnica Općine Viškovo objavljuje Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora.

Natječaj je objavljen u dnevnom tisku u nedjelju 13. srpnja 2014. godine.

Tekst natječaja možete pročitati OVDJE.
10.07.2014.

Obavijest o javnoj raspravi

Temeljem  članka 85. stavka 1. i 2. i članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13) i Odluke br. 193/14 Općinske načelnice Općine Viškovo  od  08.07.2014. g., objavljuje se:
 
JAVNA RASPRAVA
o Prijedlogu
II. Izmjena i dopuna
DETALJNOG PLANA UREĐENJA ARK-MIHELIĆ /DPU 18/
 
 
Javna rasprava provest će se u periodu od  18.07.2014. do  25.07.2014. g.
   
Više: Obavijest o javnoj raspravi
   
27.06.2014.

Zaprimanje zahtjeva za subvenciju boravka djece u ustanovama predškolskog odgoja za pedagošku godinu 2014/2015.

Zahtjevi za subvenciju boravka djece u ustanovama predškolskog odgoja za pedagošku godinu 2014/2015. (mjesec rujan)  zaprimati će se u Domu hrvatskih branitelja na adresi Vozišće 3, Viškovo od 01. do 20. srpnja 2014. godine, svakim radnim danom od 08.30 do 19.00 sati, a nakon toga roka pa sve do 8. kolovoza 2014. godine u pisarnici Općine Viškovo  u uredovno vrijeme pisarnice (ponedjeljkom, srijedom i četvrtkom od 8,30-11,00 sati, utorkom od 13,00-17,00 sati).
ZAHTJEVI ĆE SE ZAPRIMATI ISKLJUČIVO U NAZNAČENOM RAZDOBLJU I NA NAZNAČENOJ ADRESI.
Obrazac Zahtjeva s popisom dokumentacije koju treba priložiti uz Zahtjev moguće je preuzeti u Općini Viškovo ili na internetskim stranicama Općine Viškovo.
Obrazac zahtjeva s uputama za ispunjavanje zahtjeva možete preuzeti i u nastavku:

Obrazac zahtjeva.pdf
Upute za popunjavanje obrasca.pdf

Podnositelji zahtjeva će o vremenu, načinu i mjestu preuzimanja rješenja biti obaviješteni SMS-om ili elektroničkom poštom.
Cjelokupno sufinanciranje redovitog programa smještaja djece u ustanovama predškolskog odgoja u Općini Viškovo regulirano je slijedećim odlukama:

Odluka o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Viškovo (Službene novine Primorsko-goranske županije br.4/14) link
Odluka o socijalnoj skrbi (Službene novine Primorsko-goranske županije br.52/11) link
Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Viškovo (Službene novine Primorsko-goranske županije br.4/14) link
Odluka o mjerilima za utvrđivanje cijene redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću Viškovo (Službene novine Primorsko-goranske županije br.4/14) link
 
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|