31.08.2011.

Poštovani posjetitelji portala Općine Viškovo!

Zadovoljstvo mi je što Vas mogu pozdraviti na novom internet portalu Općine Viškovo.

Općina Viškovo je među prvim općinama započela koristiti mogućnosti suvremene tehnologije kako bi svima zainteresiranima pružila informaciju o radu Općine, ali i ostalim  događanjima na našem području... 
31.07.2015.

Zaprimanje zahtjeva za subvenciju boravka djece u ustanovama predškolskog odgoja za pedagošku godinu 2015./2016.

Zahtjevi za subvenciju boravka djece u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja (redoviti i posebni program) za pedagošku godinu 2015/2016. (mjesec rujan)  zaprimati će se do 08. kolovoza 2015. godine i to u pisarnici Općine Viškovo u uredovno vrijeme pisarnice (ponedjeljkom i srijedom 08.30-11.00 i 15.00-18.00 sati, utorkom 13.00-18.00 sati  i četvrtkom 8.30-11.00 sati).
31.07.2015.

Pomoć roditeljima učenika osnovne škole za kupnju školskih knjiga za školsku godinu 2015/2016

Zahtjevi sa dokumentacijom za kupnju školskih knjiga za školsku godinu 2015/2016. koja je navedena na obrascu zahtjeva predaju se osobno u pisarnici Općine Viškovo, Vozišće 3 u uredovno radno vrijeme, preporučeno poštom ili na e-mail: pisarnica,@opcina-viskovo.hr od  1. kolovoza 2015. godine do 30. rujna 2015. godine.
Pravo na novčanu pomoć za kupnju školskih knjiga ostvaruje roditelj učenika osnovne škole koji ispunjava jedan od dva uvjeta:
1. uvjet prihoda sukladno članku 13. Odluke o socijalnoj skrbi Općine Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 52/11.) te iznosi  za dvočlanu obitelj do 2.000,00 kn, tročlanu obitelj do 2.500,00 kn, četveročlanu obitelj do 3.000,00 kn. Ako obitelj ima više od 4 člana, cenzus prihoda za svakog člana se povećava za 500,00 kn.
2. ako obitelj  ima troje ili više školske djece
 
Visina pomoći je utvrđena kako slijedi:
I. razred 460,00 kuna
II. razred 350,00 kuna
III. razred         370,00 kuna
IV. razred 420,00 kuna
V. razred 525,00 kuna
VI. razred 520,00 kuna
VII. razred 615,00 kuna
VIII. razred 590,00 kuna


Zahtjev
14.07.2015.

Javni poziv za dodjelu "pokon paketa prvašićima"

Općina Viškovo i ove godine daruje učenike prvih razreda osnovnih škola, koji imaju prebivalište na području Općine Viškovo. Pozivaju se svi roditelji čija djeca ispunjavaju uvjete da dostave potrebnu dokumentaciju do 31. srpnja 2015. godine.
U prilogu ove obavijesti nalazi se javni poziv u kojem je istaknuto što je potrebno od dokumentacije i način njezine dostave.

Javni poziv se ne odnosi na djecu upisanu u Osnovnu školu „Sveti Matej“ obzirom da za njih škola dostavlja potrebnu dokumentaciju. 

Javni poziv.pdf
13.07.2015.

Kastav Blues Festival

Kastav Blues Festival, kao jedinstvena manifestacija ovoga profila, okuplja eminentna svjetska imena blues glazbene scene. Nastala je u čast Philadelphia Jerry Ricksa, jednog od najeksponiranijih predstavnika tradicionalnog bluesa (country-blues) i posljednje živuće veze sa tzv. prvom generacijom blues glazbenika, koji je za posljednje počivalište odabrao upravo Kastav.
Temeljem dobrih odnosa sa European Blues Association (EBA), najvećom europskom organizacijom za promociju bluesa, kastavski blues festival održava se neposredno nakon Blues Week-a, godišnje manifestacije u organizaciji EBA, što omogućava visoku razinu u organizacijskoj i programskoj domeni. Ovogodišnji, šestodnevni program sedmog po redu međunarodnog Kastav Blues Festivala, odvijati će se od 05. do 10. kolovoza 2015. godine uz brojne koncerte, glazbene radionice, izložbe i druge aktivnosti. Uz koncerte i izložbe u Gradu Kastvu dio programa odvijati će se u Viškovu – Ronjgima, Matuljima, Čavlima, Kostreni i Jelenju čime se festival širi i van područja Kastavštine promovirajući ovaj kraj i upotpunjujući turističku ponudu cijele regije.
 
Video najavu Michaela Messera, našeg dugogodišnjeg dragog gosta, izvođača i blues učitelja pogledajte na linku: https://www.youtube.com/watch?v=n9G4-ysT7pM , a više informacija o 8. Kastav Blues festivalu potražite na: www.kastavbluesfest.com .

Program Kastav Blues Festivala.pdf
31.07.2015.

Zaprimanje zahtjeva za subvenciju boravka djece

Zahtjevi za subvenciju boravka djece u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja (redoviti i posebni program) za pedagošku godinu 2015/2016. (mjesec rujan)  zaprimati će se do 08. kolovoza 2015. godine i to u pisarnici Općine Viškovo u uredovno vrijeme pisarnice (ponedjeljkom i srijedom 08.30-11.00 i 15.00-18.00 sati, utorkom 13.00-18.00 sati  i četvrtkom 8.30-11.00 sati).
30.07.2015.

ŽGCO Marišćina pušten u probni rad

Općinska načelnica Sanja Udović u četvrtak, 30. srpnja 2015. godine bila je u obilasku Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina, povodom puštanja pogona u tzv „toplu probu“ .   Predviđeno trajanje pokusnog rada postrojenja je osam tjedana. Marišćina ima kapacitet obrade 100.000 tona otpada godišnje, odnosno najviše 400 tona otpada dnevno, a u pogonu bi radno mjesto trebalo naći 50 radnika.
28.07.2015.

Polaganje vijenaca povodom Dana pobjede i domovinske zahvalosti

Povodom Dana pobjede i domoviske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja koji se obilježava 05. kolovoza 2015., u utorak, 04. kolovoza 2015. godine u 18.00 sati pristupiti će se polaganju vijenaca i paljenju svijeća na Spomen obilježje branitelja u Domovinskom ratu.
07.07.2015.

Mobilni šalterski ured Policijske uprave PGŽ u Viškovu

12. kolovoza 2015. godine u vremenu od 9.00 do 11.00 sati, u Domu hrvatskih branitelja građani mogu podnijeti zahtjev za:
- osobnu iskaznicu
- putnu ispravu
- promjenu prebivališta
- vozačku dozvolu
- registraciju motornog vozila
06.07.2015.

Obavijest vezana uz podnošenje zahtjeva za subvenciju boravka djece u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2015./2016. i dodjelu besplatnih udžbenika učenicima osnovnih škola za školsku godinu 2015./2016

Jedan od uvjeta za ostvarivanje prava na subvenciju boravka djece u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja, odnosno za dodjelu besplatnih udžbenika učenicima osnovnih škola za školsku, odnosno pedagošku 2015./2016. godinu je i nepostojanje dospjelog duga podnositelja zahtjeva prema Općini Viškovo.
 
Radi olakšavanja procedure predaje zahtjeva, podnositelji zahtjeva mogu predati zahtjev bez prethodnog ispunjavanja rubrike koja se odnosi na dokaz o nepostojanju duga prema Općini Viškovo, s obzirom da će istu ispunjavati službenik Općine Viškovo nakon predaje zahtjeva. U skladu s tim, tako podnesen zahtjev smatrat će se potpunim, ukoliko je priložena sva ostala obvezna dokumentacija i ukoliko je zahtjev u preostalom dijelu ispravno ispunjen. Prilikom predaje zahtjeva u pisarnicu, službena osoba će isti odmah pregledati i utvrditi da li je ispravno ispunjen i da li je priložena sva obvezna dokumentacija te će o tome odmah obavijestiti podnositelja zahtjeva.
 
Nakon zaprimanja ispravno popunjenog zahtjeva, službenik Općine Viškovo će ispuniti podatke vezane uz dokaz o nepostojanju duga. U slučaju evidentiranog dospjelog dugovanja, podnositelju zahtjeva će se telefonom, odnosno e-poštom uputiti poziv da podmiri iskazano dugovanje te dostavi dokaz o uplati najkasnije u roku tri dana od upućivanja poziva. 
 
Ukoliko podnositelj zahtjeva ne izvrši obavezu u gore zadanom roku, podnositelj zahtjeva će zaključkom biti pozvan na izvršavanje svoje obaveze, sukladno članku 77. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09.). Ukoliko podnositelj zahtjeva ne ispuni svoju obavezu niti temeljem dostavljenog zaključka, njegov će zahtjev biti odbijen.
Alternativno, podnositelj zahtjeva može potvrdu o nepostojanju duga zatražiti i dobiti putem e-pošte u skladu s napomenom u zahtjevu u kojem slučaju je istu potrebno priložiti zahtjevu.  
 
U slučaju da podnositelji dostavljaju i zahtjeve za subvenciju boravka djece predškolskim ustanovama i zahtjeve za dodjelu besplatnih udžbenika, dovoljno je uz jedan od tih zahtjeva priložiti original potvrdu/e Porezne uprave o visini dohotka, dok se uz ostale zahtjeve mogu podnijeti preslike iste, uz uvjet da potvrda nije starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.
 
Učenicima koji ispunjavaju uvjete temeljem Odluke o dodjeli besplatnih udžbenika učenicima osnovnih škola (Službene novine Primorsko – goranske županije broj 14/14. i Službene novine Općine Viškovo broj 3/15.), za školsku 2015./2016. godinu dodijelit će se na korištenje udžbenici prema popisu obveznih udžbenika za pojedini razred koji je svaka osnovna škola dužna objaviti na svojim mrežnim stranicama. S obzirom da su, sukladno članku 23. Zakona o udžbenicima za osnovnu i srednju školu („Narodne novine“ broj 27/10., 55/11. i 101/13.), osnovne škole dužne koristiti odabrane udžbenike za pojedini program najmanje četiri godine, znači da bi za školsku 2015./2016. godinu trebale koristiti iste udžbenike koji su odabrani prethodne školske godine.
23.06.2015.

Zaprimanje zahtjeva za dodjelom besplatnih udžbenika učenicima osnovnih škola za školsku godinu 2015/2016

Temeljem Odluke o dodjeli besplatnih udžbenika učenicima osnovnih škola, Zahtjevi za dodjelom besplatnih udžbenika učenicima osnovnih škola  za školsku godinu 2015/2016.  zaprimati će se od 01. srpnja do 20. srpnja 2015. godine i to u pisarnici Općine Viškovo od 01. srpnja do 10. srpnja 2015. godine u uredovno vrijeme pisarnice (ponedjeljkom i srijedom 08.30-11.00 i 15.00-18.00 sati, utorkom 13.00-18.00 sati  i četvrtkom 8.30-11.00 sati), a od 13. srpnja do 20. srpnja 2015. godine u Domu hrvatskih branitelja na adresi Vozišće 3, Viškovo, svakim radnim danom od 08.30 do 19.00sati.
ZAHTJEVI ĆE SE ZAPRIMATI ISKLJUČIVO U NAZNAČENOM RAZDOBLJU I NA NAZNAČENOJ ADRESI.
Obrasce Zahtjeva  s popisom dokumentacije koju treba priložiti uz Zahtjeve moguće je preuzeti u Općini Viškovo ili na internetskim stranicama Općine Viškovo. Obrasce Zahtjeva s uputama za ispunjavanje Zahtjeva možete preuzeti i u nastavku:
 
Zahtjev

Upute za popunjavanje

Podnositelji Zahtjeva će o vremenu, načinu i mjestu preuzimanja rješenja biti obaviješteni SMS-om ili elektroničkom poštom.
Za učenike koji nastavno gradivo polože na II. Ispitnom roku, bit će moguće Zahtjeve predati u periodu od 24. do 31. kolovoza 2015. godine u pisarnicu Općine Viškovo, Vozišće 3, Viškovo u uredovno  radno vrijeme pisarnice.

Odluka o dodjeli besplatnih užbenika učenicima osnovnih škola ("Službene novine Primorsko-goranske županije", br.: 14/14.)
Odluka o 1. izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli besplatnih udžbenika učenicima osnovnih škola (''Službene novine Općine Viškovo'', br.: 4/15.)
23.06.2015.

Zaprimanje zahtjeva za subvenciju boravka djece u ustanovama predškolskog odgoja za pedagošku godinu 2015./2016.

Zahtjevi za subvenciju boravka djece u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja (redoviti i posebni program) za pedagošku godinu 2015/2016. (mjesec rujan)  zaprimati će se od 01. srpnja do 08. kolovoza 2015. godine i to u pisarnici Općine Viškovo od 01. srpnja do 31. srpnja 2015. godine u uredovno vrijeme pisarnice (ponedjeljkom i srijedom 08.30-11.00 i 15.00-18.00 sati, utorkom 13.00-18.00 sati  i četvrtkom 8.30-11.00 sati), a od 03. kolovoza do 08. kolovoza 2015. godine u Domu hrvatskih branitelja na adresi Vozišće 3, Viškovo, svakim radnim danom od 08.30 do 19.00 sati.

ZAHTJEVI ĆE SE ZAPRIMATI ISKLJUČIVO U NAZNAČENOM RAZDOBLJU I NA NAZNAČENOJ ADRESI.

 
Obrasce Zahtjeva  s popisom dokumentacije koju treba priložiti uz Zahtjeve moguće je preuzeti u Općini Viškovo ili na internetskim stranicama Općine Viškovo. Obrasce Zahtjeva s uputama za ispunjavanje Zahtjeva možete preuzeti i u nastavku:

Obrazac zahtjeva - redoviti program
Upute za popunjavanje obrasca - redoviti program

Obrazac zahtjeva - posebni program
Upute za popunjavanje obrasca - posebni program

Podnositelji Zahtjeva će o vremenu, načinu i mjestu preuzimanja rješenja biti obaviješteni SMS-om ili elektroničkom poštom.
Cjelokupno sufinanciranje redovitog, kao i posebnog programa smještaja djece u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja, kao i u zdravstvenim ustanovama definirano je slijedećim odlukama:

Odluka o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Viškovo (''Službene novine Primorsko goranske županije'', br.4/14.)
Odluka o 1. izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Viškovo (''Službene novine Općine Viškovo'', br.: 3/14.)

Odluka o sufinanciranju posebnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u zdravstvenim ustanovama koje provode posebni program predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu s teškoćama u razvoju (''Službene novine Općine Viškovo'', br.3/15.)

Odluka o socijalnoj skrbi (''Službene novine Primorsko goranske županije'', br.52/11.)

Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Viškovo (''Službene novine Primorsko goranske županije'', br.4/14.)
Odluka o 1. izmjeni i dopuni Plana mreže dječjih vrtića na području Općine Viškovo (''Službene novine Općine Viškovo'', br.: 1/15.)
Odluka o 2. izmjeni i dopuni Plana mreže dječjih vrtića na području Općine Viškovo (''Službene novine Općine Viškovo'', br.: 3/15.)

Odluka o mjerilima za utvrđivanje cijene redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću Viškovo (''Službene novine Primorsko goranske županije'', br.4/14.)
Odluka o 1. izmjeni i dopuni Odluke o mjerilima za utvrđivanje cijene redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću Viškovo (''Službene novine Općine Viškovo'', br. 4/15.) 
06.07.2015.

Obavijest o radovima na vodovodnom ogranku Donji Jugi

U tijeku su završne aktivnosti na izgradnji vodovodnog ogranka u Donjim Jugima. Izvođač radova će pristupiti asfaltiranju kolne površine na poziciji kanala vodovodnog ogranka. Predmetni radovi će se izvoditi u periodu od 06. srpnja 2015. godine do 09. srpnja 2015. godine. Obzirom na nedostatnu širinu prometnice, za vrijeme odvijanja radova na asfaltiranju, pojedine dionice će biti zatvorene za promet vozila u terminu od 07:00 do 18:00 sati, o čemu ćete biti obaviješteni od strane izvoditelja radova.
29.06.2015.

Primjedbe na Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva Ekoplus d.o.o.

Općina Viškovo, kao stranka u postupku izdavanja privremene dozvole za gospodarenje neopasnim otpadom, temeljem članka 92. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, dostavila je Primorsko-goranskoj županiji, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša primjedbe na Elaborat gospodarenja neopasnim otpadom trgovačkog društva Ekoplus d.o.o., a koje možete pročitati u nastavku.
   
Više:  Primjedbe na Elaborat gospodarenja otpadom
   
12.06.2015.

Obavijest o besplatnim udžbenicima koje je osigurala Općina Viškovo

"Obavještavamo sve učenike-korisnike besplatnih udžbenika Općine Viškovo POLAZNIKE SVIH DRUGIH OSNOVNIH ŠKOLA, OSIM OSNOVNE ŠKOLE SVETI MATEJ, da će se povrat istih održati u periodu od 7 do 10. srpnja 2015. godine u prostorijama knjižnice ''Halubajska zora'' u Marinićima, Marinići 9, Viškovo, u sljedećim terminima:
                                       -          7. srpanj  – 9.00 - 14.00 sati
                                       -          8. srpanj – 9.00 - 14.00 sati
                                                                    -          9. srpanj – 14.00 - 19.00 sati
                                                                    -          10. srpanj – 9.00 - 14.00 sati
 
Udžbenici ne smiju biti oštećeni i to na način da isti me smiju biti pošarani, ne smiju biti poderani, ne smije im nedostajati niti jedna stranica. Ukoliko se primijete navedeni nedostaci, korisnici udžbenika će morati nadoknaditi iste kupovinom novih primjeraka. Ukoliko neki udžbenik/udžbenici budu oštećeni, preostali udžbenici se neće preuzimati, već će biti potrebno oštećeni udžbenik nadomjestiti i potom vratiti sve udžbenike u kompletu.
 
Ukoliko se udžbenici ne dostave u skladu s prethodno navedenim uputama, korisnicima neće biti odobreno korištenje udžbenika za sljedeću školsku godinu."
24.06.2015.

Obavijest o izvođenju radova na državnoj cesti D427 u Štefanima

Radi izvođenja radova na izgradnji Državne ceste D427, izvođač radova Hidroelektra niskogradnja d.d. će u periodu od 29.06. do 29.08. zatvoriti postojeću lokalnu prometnicu oznake LC58048 u dužini od oko 200 m za sav promet. Radi se o županijskoj cesti od Marinića prema Srdočima, a cesta će biti zatvorena u Marinićima (Štefani).
Obilazni put je predviđen preko Mučića.


U prilogu je grafički prikaz privremene prometne regulacije za vrijeme izvođenja predmetnih radova.

Privremena regulacija.pdf
06.07.2015.

Svečano otvoren novouređeni trg ispred crkve sv. Mateja

U subotu 4. srpnja 2015. godine u 20 sati održano je svečano otvorenje novouređenog trga ispred crkve sv. Mateja na Viškovu.
Pozdrav svim okupljenima i kratak govor održali su župnik, mons. Ivan Nikolić, načelnica Općine Viškovo, gospođa Sanja Udović te fra Mate Polonijo koji su s, zajedno sa svim prisutnima, dosta emotivno prisjetili života i djelovanja franjevca Marijena Blažića te braće Baštijan, dok je blagoslov biste fra Blažića izvršio poznati profesor, mons. dr. Milan Šimunović. Velik interes i odaziv mještana potvrdio je činjenicu koliko je žiteljima Viškova važna njihova crkva i njihov zaštitnik, sveti Matej

Samo predstavljanje i otvorenje trga uveličalo je otkrivanje i blagoslov biste franjevca Marijana Blažića te ploče posvećene braći Baštijan – Ivanu i Mati – cijenjenim svećenicima, slikaru i književniku.

Iskazivanjem iskrene zahvalnosti radu i doprinosu navedenih crkvenih velikana s područja Viškova najavilo se veliko euharistijsko slavlje koje je održano u nedjelju, 5. srpnja s početkom u 11 sati, upravo na novootvorenom trgu ispred crkve sv. Mateja. 
 
10.04.2015.

Javni poziv za dodjelu potpora za samozapošljavanje u 2015. godini

Više: Javni poziv
         Prilog 1
         Prilog 2
         Prilog 3
         Prilog 4
         Prilog 5

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|