31.08.2011.

Poštovani posjetitelji portala Općine Viškovo!

Zadovoljstvo mi je što Vas mogu pozdraviti na novom internet portalu Općine Viškovo.

Općina Viškovo je među prvim općinama započela koristiti mogućnosti suvremene tehnologije kako bi svima zainteresiranima pružila informaciju o radu Općine, ali i ostalim  događanjima na našem području... 
07.07.2015.

Mobilni šalterski ured Policijske uprave PGŽ u Viškovu

10. srpnja 2015. godine u vremenu od 9.00 do 11.00 sati, u Domu hrvatskih branitelja građani mogu podnijeti zahtjev za:
- osobnu iskaznicu
- putnu ispravu
- promjenu prebivališta
- vozačku dozvolu
- registraciju motornog vozila
07.07.2015.

Edukacijsko predavanje o komarcima

Tigrasti komarac, kao jedna od 100 najinvazivnijih svjetskih vrsta, posljednjih par godina udomaćio se i u gotovo svim dijelovima naše županije.  Za razliku od komaraca koji su bili uobičajeni na ovim prostorima, tigrasti komarac napada ljude tijekom cijelog dana, a njegovi ubodi mogu ostaviti teže zdravstvene posljedice.
U novije vrijeme, postoji i ponovna opasnost od širenja pojedinih zaraznih bolesti koje prenose upravo komarci, kao što je groznica Zapadnog Nila.

Sa tim ciljem, Centar za javno zdravstvo Viškovo, u suradnji sa Općinom Viškovo, organizira edukacijsko predavanje za sve zainteresirane mještane, kako bi u slijedećoj sezoni komaraca sebe i svoje ukućane zaštitili od njihovog molestiranja.

Predavanje će se održati, 15.07.2015. u 17 sati,  u Domu Hrvatskih branitelja na Viškovu.
06.07.2015.

Obavijest vezana uz podnošenje zahtjeva za subvenciju boravka djece u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2015./2016. i dodjelu besplatnih udžbenika učenicima osnovnih škola za školsku godinu 2015./2016

Jedan od uvjeta za ostvarivanje prava na subvenciju boravka djece u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja, odnosno za dodjelu besplatnih udžbenika učenicima osnovnih škola za školsku, odnosno pedagošku 2015./2016. godinu je i nepostojanje dospjelog duga podnositelja zahtjeva prema Općini Viškovo.
 
Radi olakšavanja procedure predaje zahtjeva, podnositelji zahtjeva mogu predati zahtjev bez prethodnog ispunjavanja rubrike koja se odnosi na dokaz o nepostojanju duga prema Općini Viškovo, s obzirom da će istu ispunjavati službenik Općine Viškovo nakon predaje zahtjeva. U skladu s tim, tako podnesen zahtjev smatrat će se potpunim, ukoliko je priložena sva ostala obvezna dokumentacija i ukoliko je zahtjev u preostalom dijelu ispravno ispunjen. Prilikom predaje zahtjeva u pisarnicu, službena osoba će isti odmah pregledati i utvrditi da li je ispravno ispunjen i da li je priložena sva obvezna dokumentacija te će o tome odmah obavijestiti podnositelja zahtjeva.
 
Nakon zaprimanja ispravno popunjenog zahtjeva, službenik Općine Viškovo će ispuniti podatke vezane uz dokaz o nepostojanju duga. U slučaju evidentiranog dospjelog dugovanja, podnositelju zahtjeva će se telefonom, odnosno e-poštom uputiti poziv da podmiri iskazano dugovanje te dostavi dokaz o uplati najkasnije u roku tri dana od upućivanja poziva. 
 
Ukoliko podnositelj zahtjeva ne izvrši obavezu u gore zadanom roku, podnositelj zahtjeva će zaključkom biti pozvan na izvršavanje svoje obaveze, sukladno članku 77. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09.). Ukoliko podnositelj zahtjeva ne ispuni svoju obavezu niti temeljem dostavljenog zaključka, njegov će zahtjev biti odbijen.
Alternativno, podnositelj zahtjeva može potvrdu o nepostojanju duga zatražiti i dobiti putem e-pošte u skladu s napomenom u zahtjevu u kojem slučaju je istu potrebno priložiti zahtjevu.  
 
U slučaju da podnositelji dostavljaju i zahtjeve za subvenciju boravka djece predškolskim ustanovama i zahtjeve za dodjelu besplatnih udžbenika, dovoljno je uz jedan od tih zahtjeva priložiti original potvrdu/e Porezne uprave o visini dohotka, dok se uz ostale zahtjeve mogu podnijeti preslike iste, uz uvjet da potvrda nije starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.
 
Učenicima koji ispunjavaju uvjete temeljem Odluke o dodjeli besplatnih udžbenika učenicima osnovnih škola (Službene novine Primorsko – goranske županije broj 14/14. i Službene novine Općine Viškovo broj 3/15.), za školsku 2015./2016. godinu dodijelit će se na korištenje udžbenici prema popisu obveznih udžbenika za pojedini razred koji je svaka osnovna škola dužna objaviti na svojim mrežnim stranicama. S obzirom da su, sukladno članku 23. Zakona o udžbenicima za osnovnu i srednju školu („Narodne novine“ broj 27/10., 55/11. i 101/13.), osnovne škole dužne koristiti odabrane udžbenike za pojedini program najmanje četiri godine, znači da bi za školsku 2015./2016. godinu trebale koristiti iste udžbenike koji su odabrani prethodne školske godine.
23.06.2015.

Zaprimanje zahtjeva za dodjelom besplatnih udžbenika učenicima osnovnih škola za školsku godinu 2015/2016

Temeljem Odluke o dodjeli besplatnih udžbenika učenicima osnovnih škola, Zahtjevi za dodjelom besplatnih udžbenika učenicima osnovnih škola  za školsku godinu 2015/2016.  zaprimati će se od 01. srpnja do 20. srpnja 2015. godine i to u pisarnici Općine Viškovo od 01. srpnja do 10. srpnja 2015. godine u uredovno vrijeme pisarnice (ponedjeljkom i srijedom 08.30-11.00 i 15.00-18.00 sati, utorkom 13.00-18.00 sati  i četvrtkom 8.30-11.00 sati), a od 13. srpnja do 20. srpnja 2015. godine u Domu hrvatskih branitelja na adresi Vozišće 3, Viškovo, svakim radnim danom od 08.30 do 19.00sati.
ZAHTJEVI ĆE SE ZAPRIMATI ISKLJUČIVO U NAZNAČENOM RAZDOBLJU I NA NAZNAČENOJ ADRESI.
Obrasce Zahtjeva  s popisom dokumentacije koju treba priložiti uz Zahtjeve moguće je preuzeti u Općini Viškovo ili na internetskim stranicama Općine Viškovo. Obrasce Zahtjeva s uputama za ispunjavanje Zahtjeva možete preuzeti i u nastavku:
 
Zahtjev

Upute za popunjavanje

Podnositelji Zahtjeva će o vremenu, načinu i mjestu preuzimanja rješenja biti obaviješteni SMS-om ili elektroničkom poštom.
Za učenike koji nastavno gradivo polože na II. Ispitnom roku, bit će moguće Zahtjeve predati u periodu od 24. do 31. kolovoza 2015. godine u pisarnicu Općine Viškovo, Vozišće 3, Viškovo u uredovno  radno vrijeme pisarnice.

Odluka o dodjeli besplatnih užbenika učenicima osnovnih škola ("Službene novine Primorsko-goranske županije", br.: 14/14.)
Odluka o 1. izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli besplatnih udžbenika učenicima osnovnih škola (''Službene novine Općine Viškovo'', br.: 4/15.)
23.06.2015.

Zaprimanje zahtjeva za subvenciju boravka djece u ustanovama predškolskog odgoja za pedagošku godinu 2015./2016.

Zahtjevi za subvenciju boravka djece u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja (redoviti i posebni program) za pedagošku godinu 2015/2016. (mjesec rujan)  zaprimati će se od 01. srpnja do 08. kolovoza 2015. godine i to u pisarnici Općine Viškovo od 01. srpnja do 31. srpnja 2015. godine u uredovno vrijeme pisarnice (ponedjeljkom i srijedom 08.30-11.00 i 15.00-18.00 sati, utorkom 13.00-18.00 sati  i četvrtkom 8.30-11.00 sati), a od 03. kolovoza do 08. kolovoza 2015. godine u Domu hrvatskih branitelja na adresi Vozišće 3, Viškovo, svakim radnim danom od 08.30 do 19.00 sati.

ZAHTJEVI ĆE SE ZAPRIMATI ISKLJUČIVO U NAZNAČENOM RAZDOBLJU I NA NAZNAČENOJ ADRESI.

 
Obrasce Zahtjeva  s popisom dokumentacije koju treba priložiti uz Zahtjeve moguće je preuzeti u Općini Viškovo ili na internetskim stranicama Općine Viškovo. Obrasce Zahtjeva s uputama za ispunjavanje Zahtjeva možete preuzeti i u nastavku:

Obrazac zahtjeva - redoviti program
Upute za popunjavanje obrasca - redoviti program

Obrazac zahtjeva - posebni program
Upute za popunjavanje obrasca - posebni program

Podnositelji Zahtjeva će o vremenu, načinu i mjestu preuzimanja rješenja biti obaviješteni SMS-om ili elektroničkom poštom.
Cjelokupno sufinanciranje redovitog, kao i posebnog programa smještaja djece u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja, kao i u zdravstvenim ustanovama definirano je slijedećim odlukama:

Odluka o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Viškovo (''Službene novine Primorsko goranske županije'', br.4/14.)
Odluka o 1. izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Viškovo (''Službene novine Općine Viškovo'', br.: 3/14.)

Odluka o sufinanciranju posebnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u zdravstvenim ustanovama koje provode posebni program predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu s teškoćama u razvoju (''Službene novine Općine Viškovo'', br.3/15.)

Odluka o socijalnoj skrbi (''Službene novine Primorsko goranske županije'', br.52/11.)

Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Viškovo (''Službene novine Primorsko goranske županije'', br.4/14.)
Odluka o 1. izmjeni i dopuni Plana mreže dječjih vrtića na području Općine Viškovo (''Službene novine Općine Viškovo'', br.: 1/15.)
Odluka o 2. izmjeni i dopuni Plana mreže dječjih vrtića na području Općine Viškovo (''Službene novine Općine Viškovo'', br.: 3/15.)

Odluka o mjerilima za utvrđivanje cijene redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću Viškovo (''Službene novine Primorsko goranske županije'', br.4/14.)
Odluka o 1. izmjeni i dopuni Odluke o mjerilima za utvrđivanje cijene redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću Viškovo (''Službene novine Općine Viškovo'', br. 4/15.) 
06.07.2015.

Održana proslava 150. obljetnice posvećenja crkve sv. Mateja

U nedjelju, 5. srpnja 2015., crkva sv. Mateja s Viškova velikim je euharistijskim slavljem obilježila 150. obljetnicu svoje posvete. Naime, crkva je posvećena 1865. godine od strane tršćansko-koparskog biskupa Bartola Legata čiji se povijesni čin čuva na spomen-ploči na samom pročelju. U svrhu ove važne obljetnice uređen je i trg ispred same crkve te je ona zablistala u svom punom sjaju. Samoj svečanoj misi, u tjednu obilježavanja velike obljetnice, prethodile su mise u crkvi šaljući snažnu sliku zajedništva i vjere.

Župnik, mons. Ivan Nikolić, kao i nadbiskup mons. dr. Ivan Devčić te načelnica Općine Viškovo Sanja Udović istaknuli su kako je ovo obljetnica na koju su svi ponosni. Viškovo je općina koja iz godine u godinu raste, ulaže u budućnost svojih mještana, projektima unaprijeđuje standard života te čuva svoju kulturnu i povijesnu baštinu, posebno se orijentirajući na crkvu svog zaštitnika, sv. Mateja. Dugogodišnja uspješna i iznimno kvalitetna suradnja Općine Viškovo, Župe i Turističke zajednice rezultirala je iznimno dobro osmišljenim slavljem povijesti i kulture. Tako je crkva sv. Mateja veličanstveno proslavila svojih 150 godina, a poruku zajedništva, mira i ljubavi koja je poslana sa oltara primili su svi uzvanici, njih oko 2.000 te svi koji su pratili prijenos mise uživo.
06.07.2015.

Svečano otvoren novouređeni trg ispred crkve sv. Mateja

U subotu 4. srpnja 2015. godine u 20 sati održano je svečano otvorenje novouređenog trga ispred crkve sv. Mateja na Viškovu.
Pozdrav svim okupljenima i kratak govor održali su župnik, mons. Ivan Nikolić, načelnica Općine Viškovo, gospođa Sanja Udović te fra Mate Polonijo koji su s, zajedno sa svim prisutnima, dosta emotivno prisjetili života i djelovanja franjevca Marijena Blažića te braće Baštijan, dok je blagoslov biste fra Blažića izvršio poznati profesor, mons. dr. Milan Šimunović. Velik interes i odaziv mještana potvrdio je činjenicu koliko je žiteljima Viškova važna njihova crkva i njihov zaštitnik, sveti Matej

Samo predstavljanje i otvorenje trga uveličalo je otkrivanje i blagoslov biste franjevca Marijana Blažića te ploče posvećene braći Baštijan – Ivanu i Mati – cijenjenim svećenicima, slikaru i književniku.

Iskazivanjem iskrene zahvalnosti radu i doprinosu navedenih crkvenih velikana s područja Viškova najavilo se veliko euharistijsko slavlje koje je održano u nedjelju, 5. srpnja s početkom u 11 sati, upravo na novootvorenom trgu ispred crkve sv. Mateja. 
 
06.07.2015.

Obavijest o radovima na vodovodnom ogranku Donji Jugi

U tijeku su završne aktivnosti na izgradnji vodovodnog ogranka u Donjim Jugima. Izvođač radova će pristupiti asfaltiranju kolne površine na poziciji kanala vodovodnog ogranka. Predmetni radovi će se izvoditi u periodu od 06. srpnja 2015. godine do 09. srpnja 2015. godine. Obzirom na nedostatnu širinu prometnice, za vrijeme odvijanja radova na asfaltiranju, pojedine dionice će biti zatvorene za promet vozila u terminu od 07:00 do 18:00 sati, o čemu ćete biti obaviješteni od strane izvoditelja radova.
29.06.2015.

Primjedbe na Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva Ekoplus d.o.o.

Općina Viškovo, kao stranka u postupku izdavanja privremene dozvole za gospodarenje neopasnim otpadom, temeljem članka 92. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, dostavila je Primorsko-goranskoj županiji, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša primjedbe na Elaborat gospodarenja neopasnim otpadom trgovačkog društva Ekoplus d.o.o., a koje možete pročitati u nastavku.
   
Više:  Primjedbe na Elaborat gospodarenja otpadom
   
12.06.2015.

Obavijest o besplatnim udžbenicima koje je osigurala Općina Viškovo

"Obavještavamo sve učenike-korisnike besplatnih udžbenika Općine Viškovo POLAZNIKE SVIH DRUGIH OSNOVNIH ŠKOLA, OSIM OSNOVNE ŠKOLE SVETI MATEJ, da će se povrat istih održati u periodu od 7 do 10. srpnja 2015. godine u prostorijama knjižnice ''Halubajska zora'' u Marinićima, Marinići 9, Viškovo, u sljedećim terminima:
                                       -          7. srpanj  – 9.00 - 14.00 sati
                                       -          8. srpanj – 9.00 - 14.00 sati
                                                                    -          9. srpanj – 14.00 - 19.00 sati
                                                                    -          10. srpanj – 9.00 - 14.00 sati
 
Udžbenici ne smiju biti oštećeni i to na način da isti me smiju biti pošarani, ne smiju biti poderani, ne smije im nedostajati niti jedna stranica. Ukoliko se primijete navedeni nedostaci, korisnici udžbenika će morati nadoknaditi iste kupovinom novih primjeraka. Ukoliko neki udžbenik/udžbenici budu oštećeni, preostali udžbenici se neće preuzimati, već će biti potrebno oštećeni udžbenik nadomjestiti i potom vratiti sve udžbenike u kompletu.
 
Ukoliko se udžbenici ne dostave u skladu s prethodno navedenim uputama, korisnicima neće biti odobreno korištenje udžbenika za sljedeću školsku godinu."
30.06.2015.

Održan Glazbeni festival mladih "Halubje 2015."

Devet mladih, ali izvrsnih izvođača, nastupilo je 29. lipnja, na sedmom Glazbenom festivalu mladih Halubje 2015. Putujući festival  učenika Osnovne škole Sveti Matej iz Viškova ovog puta se održao u Gornjim Srokima čime su osnovci na neki način veselo zaključili ovu školsku godinu.

Prvo mjesto na Glazbenom festivalu mladih Halubje 2015 osvojila je Tiziana Vratović, učenica 6.a razreda, s pjesmom Febra od ljubavi. Drugo mjesto osvojila je učenica 2.d razreda, Klara Sušanj s pjesmom Kosić kanturić dok je treće mjesto pripalo Marku Piceku, učeniku 6.e razreda, koji je otpjevao pjesmu pod nazivom Ona iz drugog mjesta.
Ove godine organizatori Festivala uveli su i nagradu publike koja je odlučila da su najbolje izvedbe imale Klara Sušanj i Dora Bokulić.
30.06.2015.

Održana manifestacija "Šterne - izvor života" u naselju Marčelji

Šterna u Marčeljima, Melišća  bila je mjesto druge ovogodišnje zabavno, scensko-poetske večeri u sklopu manifestacije „Šterne-izvor života“  koja se održala u subotu 27.06.2015. s početkom u 19 sati u organizaciji Turističke zajednice općine Viškovo.
 
Mještani naselja Marčelji i njihovi gosti uživali su u nastupu Nevana Baraca, Ivane Marčelje, Hala, učenika i učenica OŠ Sveti Matej: Antonia Kezića, Dorijana Biondića, Nine Jestratijević, Antonele Dizdar, Lucije Kovačević te u recitaciji i izložbi Udruge likovnih umjetnika amatera „Braća Baštijan“.
 
24.06.2015.

Obavijest o izvođenju radova na državnoj cesti D427 u Štefanima

Radi izvođenja radova na izgradnji Državne ceste D427, izvođač radova Hidroelektra niskogradnja d.d. će u periodu od 29.06. do 29.08. zatvoriti postojeću lokalnu prometnicu oznake LC58048 u dužini od oko 200 m za sav promet. Radi se o županijskoj cesti od Marinića prema Srdočima, a cesta će biti zatvorena u Marinićima (Štefani).
Obilazni put je predviđen preko Mučića.


U prilogu je grafički prikaz privremene prometne regulacije za vrijeme izvođenja predmetnih radova.

Privremena regulacija.pdf
10.04.2015.

Javni poziv za dodjelu potpora za samozapošljavanje u 2015. godini

Više: Javni poziv
         Prilog 1
         Prilog 2
         Prilog 3
         Prilog 4
         Prilog 5

19.06.2015.

Konstituirana vijeća nacionalnih manjina Općine Viškovo

Dana 18. lipnja u prostorijama Općine Viškovo održane su svečane konstituirajuće sjednice vijeća  srpske i bošnjačke nacionalne manjine Općine Viškovo. Članovi Vijeća srpske nacionalne manjine Općine Viškovo izabrali su za predsjednika Vijeća Gorana Jankovića a za zamjenicu predsjednika Vijeća izabrana je Danijela Malić. Članovi Vijeća bošnjačke nacionalne manjine izabrali su za predsjednika Vijeća Enesa Ćoralića a za zamjneika predsjednika Vijeća Edina Hrštića. Općinska načelnica Sanja Udović čestitala je članovima Vijeća na postignutom rezultatu te im pružila podršku u njihovom daljnjem radu.
17.06.2015.

Općina Viškovo - najtransparentnija Općina u Republici Hrvatskoj

Dana 17. lipnja 2015. godine u hotelu „Dubrovnik“ u Zagrebu održana je prezentacija rezultata projekta „Otvorenost (transparentnost) proračuna lokalnih jedinica“ kojega je izradio Institut javnih financija. Projektom su bile obuhvaćene sve županije, svi gradovi i sve općine u Republici Hrvatskoj, odnosno svih 576 lokalnih proračuna.
Općina Viškovo jedna je jedina od svih općina u Republici Hrvatskoj ostvarila maksimalnu razinu transparentnosti stoga je kao takva dobila čast sudjelovati na samoj prezentaciji. Kao predstavnici Općine Viškovo na prezentaciji rezultata projekta prisustvovali su općinska načelnica Sanja Udović, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Robert Simčić te voditeljica Odsjeka za proračun, financije i gospodarstvo Vesna Mrša. 
Otvorenost (transparentnost) proračuna podrazumijeva mogućnost građana da dobiju potpune, točne, pravovremene i razumljive informacije o proračunu.  Građanima omogućuje se informiraju i utječu na odluke o prikupljanju i trošenju javnog novca, te tako utječu na što efikasnije prikupljanje javnih sredstava i ponudu javnih dobara i usluga, povećanje odgovornosti lokalnih vlasti i smanjenje mogućnosti za korupciju. 
 
18.06.2015.

Općina Viškovo kao primjer dobre prakse

Olakšati roditeljima zapošljavanje, povećati dostupnost vrtića, zdrastvenih i socijalnih usluga, osigurati odgovarajuće stambene uvjete obiteljima s djecom te razvijati sustav novčanih naknada za djecu i obitelji u riziku od siromaštva samo su neke od preporuka stručnjaka iz UNICEF-ova istraživanja „Siromaštvo i dobrobit djece predškolske dobi u Hrvatskoj“. Uz preporuke, na Okruglom stolu „Utjecaj siromaštva na najmlađu djecu - što pokazuju analize i što je potrebno poduzeti?“ predstavljeni  i primjeri dobre prakse – Općine Viškovo i Stubičke Toplice, koje ulaganjima u djecu i njihovu dobrobit sprječavaju dječje siromaštvo te mudro ulažu u razvoj svoje zajednice. 
18.05.2015.

Poduzetnicima na raspolaganju preko 5,6 milijuna kuna za obnavljanje neiskorištenih poslovnih prostora

Ministarstvo poduzetništva i obrta u četvrtak je otvorilo Javni poziv 'Revitalizacija poslovnih prostora' iz programa Poduzetnički impuls 2015. kroz koji je poduzetnicima osigurano 5,6 milijuna kuna bespovratnih sredstava za stavljanje u funkciju poslovnih prostora u vlasništvu države i jedinica lokalne samouprave za pokretanje poslovanja poduzetnika.Bespovratna sredstva namijenjena su mikro i malim poduzetnicima koji imaju sklopljeni Ugovor o dugoročnom najmu s državom ili jedinicom lokalne samouprave, s time da se na natječaj mogu javiti poduzetnici svih djelatnosti, osim onih koji se bave djelatnostima poljoprivrede, šumarstva, ribarstva, ugostiteljske djelatnosti, djelatnosti kockanja i klađenja te proizvodnje i prodaje kruha i peciva.
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|