31.08.2011.

Poštovani posjetitelji portala Općine Viškovo!

Zadovoljstvo mi je što Vas mogu pozdraviti na novom internet portalu Općine Viškovo.

Općina Viškovo je među prvim općinama započela koristiti mogućnosti suvremene tehnologije kako bi svima zainteresiranima pružila informaciju o radu Općine, ali i ostalim  događanjima na našem području... 
24.08.2015.

Obavijest o početku radova

Dana 24. kolovoza 2015. započinju radovi na izgradnji pristupne ceste u zoni ARK Mihelić. Tokom radova promet vozilima odvijat će se prema privremenoj prometnoj signalizaciji u skladu sa prometnim rješenjem odobrenim od Županijske uprave za ceste.

Izvođač radova je „GMB građevinska mehanizacija, zidarstvo i tesarstvo“. Planirani rok završetka radova je 8. listopada 2015., odnosno 45 dana od dana početka radova.

Molimo stanovnike Općine Viškovo za razumijevanje.
 
24.08.2015.

Obavijest o preuzimanju udžbenika

Obavještavaju se roditelji učenika OŠ“ Sveti Matej“ i roditelji učenika ostalih osnovnih škola koji su ostvarili pravo na dodjelu besplatnih udžbenika temeljem rješenja Općine Viškovo, da mogu  podignuti  udžbenike  u  prostorijama  Osnovne škole Sveti Matej na Viškovu i to u slijedećim terminima:

ponedjeljak-petak (31.08.-04.09.2015.) od 9.00-12.00 i 15.00-17.00

Napomena: udžbenike može podignuti roditelj na kojeg glasi rješenje uz predaju jednog primjerka rješenja osobi zaduženoj za izdavanje udžbenika i uz predočenje identifikacijske isprave nosioca prava.
Ukoliko umjesto njih netko drugi preuzima udžbenike, potrebno je, uz predaju jednog primjerka rješenja, predočiti i identifikacijsku ispravu nosioca prava (roditelja na čije ime glasi rješenje ).
18.08.2015.

Mobilni šalterski ured Policijske uprave PGŽ u Viškovu

08. rujna 2015. godine u vremenu od 9.00 do 12.00 sati, u Domu hrvatskih branitelja građani mogu podnijeti zahtjev za:
- osobnu iskaznicu
- putnu ispravu
- promjenu prebivališta
- vozačku dozvolu
- registraciju motornog vozila
14.08.2015.

ZAHTJEVI ZA PRODUŽENI BORAVAK, BESPLATNU ŠKOLSKU MARENDU I JAVNI PRIJEVOZ za školsku godinu 2015/2016.

Zahtjevi za produženi boravak, besplatnu školsku marendu i javni prijevoz za školsku godinu 2015/2016., uz dokumentaciju koja je navedena na obrascima zahtjeva za pojedino pravo, predaju se osobno u pisarnici Općine Viškovo, Vozišće 3 u uredovno radno vrijeme, preporučeno poštom ili na e-mail: pisarnica,@opcina-viskovo.hr od 17. kolovoza do 10. rujna 2015. godine (za mjesec rujan).
 
06.08.2015.

Posjet prijateljskoj općini Ernestinovo

Delegacija Općine Viškovo Općinska načelnica Sanja Udović, potpredsjednica Općinskog vijeća Snježana Podobnik, predsjednik Odbora za međuopćinsku i međunarodnu suradnju Damir Petrc i ravnateljica Narodne knjižnice i čitaonice Halubajska zora Branka Miočić, posjetili su prijateljsku Općinu Ernestinovo.

U petak, 31. srpnja 2015. godine, prisustvovali su polaganju vijenaca na spomen obilježja u parku skulptura te Svečanoj sjednici Općine Ernestinovo, a u  subotu 01. kolovoza posjetili su katedralu u Đakovu. Također, Općinska načelnica Sanja Udović ove godine imala je čast otvoriti 42. kiparsku koloniju Ernestinovo, vrijednu umjetničku manifestaciju koju su prepoznali kipari iz cijelog svijeta.
31.07.2015.

Zaprimanje zahtjeva za subvenciju boravka djece u ustanovama predškolskog odgoja za pedagošku godinu 2015./2016.

Zahtjevi za subvenciju boravka djece u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja (redoviti i posebni program) za pedagošku godinu 2015/2016. (mjesec rujan)  zaprimati će se do 08. kolovoza 2015. godine i to u pisarnici Općine Viškovo u uredovno vrijeme pisarnice (ponedjeljkom i srijedom 08.30-11.00 i 15.00-18.00 sati, utorkom 13.00-18.00 sati  i četvrtkom 8.30-11.00 sati).
31.07.2015.

Pomoć roditeljima učenika osnovne škole za kupnju školskih knjiga za školsku godinu 2015/2016

Zahtjevi sa dokumentacijom za kupnju školskih knjiga za školsku godinu 2015/2016. koja je navedena na obrascu zahtjeva predaju se osobno u pisarnici Općine Viškovo, Vozišće 3 u uredovno radno vrijeme, preporučeno poštom ili na e-mail: pisarnica,@opcina-viskovo.hr od  1. kolovoza 2015. godine do 30. rujna 2015. godine.
Pravo na novčanu pomoć za kupnju školskih knjiga ostvaruje roditelj učenika osnovne škole koji ispunjava jedan od dva uvjeta:
1. uvjet prihoda sukladno članku 13. Odluke o socijalnoj skrbi Općine Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 52/11.) te iznosi  za dvočlanu obitelj do 2.000,00 kn, tročlanu obitelj do 2.500,00 kn, četveročlanu obitelj do 3.000,00 kn. Ako obitelj ima više od 4 člana, cenzus prihoda za svakog člana se povećava za 500,00 kn.
2. ako obitelj  ima troje ili više školske djece
 
Visina pomoći je utvrđena kako slijedi:
I. razred 460,00 kuna
II. razred 350,00 kuna
III. razred         370,00 kuna
IV. razred 420,00 kuna
V. razred 525,00 kuna
VI. razred 520,00 kuna
VII. razred 615,00 kuna
VIII. razred 590,00 kuna


Zahtjev
14.07.2015.

Javni poziv za dodjelu "pokon paketa prvašićima"

Općina Viškovo i ove godine daruje učenike prvih razreda osnovnih škola, koji imaju prebivalište na području Općine Viškovo. Pozivaju se svi roditelji čija djeca ispunjavaju uvjete da dostave potrebnu dokumentaciju do 31. srpnja 2015. godine.
U prilogu ove obavijesti nalazi se javni poziv u kojem je istaknuto što je potrebno od dokumentacije i način njezine dostave.

Javni poziv se ne odnosi na djecu upisanu u Osnovnu školu „Sveti Matej“ obzirom da za njih škola dostavlja potrebnu dokumentaciju. 

Javni poziv.pdf
31.07.2015.

Zaprimanje zahtjeva za subvenciju boravka djece

Zahtjevi za subvenciju boravka djece u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja (redoviti i posebni program) za pedagošku godinu 2015/2016. (mjesec rujan)  zaprimati će se do 08. kolovoza 2015. godine i to u pisarnici Općine Viškovo u uredovno vrijeme pisarnice (ponedjeljkom i srijedom 08.30-11.00 i 15.00-18.00 sati, utorkom 13.00-18.00 sati  i četvrtkom 8.30-11.00 sati).
30.07.2015.

ŽGCO Marišćina pušten u probni rad

Općinska načelnica Sanja Udović u četvrtak, 30. srpnja 2015. godine bila je u obilasku Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina, povodom puštanja pogona u tzv „toplu probu“ .   Predviđeno trajanje pokusnog rada postrojenja je osam tjedana. Marišćina ima kapacitet obrade 100.000 tona otpada godišnje, odnosno najviše 400 tona otpada dnevno, a u pogonu bi radno mjesto trebalo naći 50 radnika.
06.07.2015.

Obavijest vezana uz podnošenje zahtjeva za subvenciju boravka djece u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2015./2016. i dodjelu besplatnih udžbenika učenicima osnovnih škola za školsku godinu 2015./2016

Jedan od uvjeta za ostvarivanje prava na subvenciju boravka djece u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja, odnosno za dodjelu besplatnih udžbenika učenicima osnovnih škola za školsku, odnosno pedagošku 2015./2016. godinu je i nepostojanje dospjelog duga podnositelja zahtjeva prema Općini Viškovo.
 
Radi olakšavanja procedure predaje zahtjeva, podnositelji zahtjeva mogu predati zahtjev bez prethodnog ispunjavanja rubrike koja se odnosi na dokaz o nepostojanju duga prema Općini Viškovo, s obzirom da će istu ispunjavati službenik Općine Viškovo nakon predaje zahtjeva. U skladu s tim, tako podnesen zahtjev smatrat će se potpunim, ukoliko je priložena sva ostala obvezna dokumentacija i ukoliko je zahtjev u preostalom dijelu ispravno ispunjen. Prilikom predaje zahtjeva u pisarnicu, službena osoba će isti odmah pregledati i utvrditi da li je ispravno ispunjen i da li je priložena sva obvezna dokumentacija te će o tome odmah obavijestiti podnositelja zahtjeva.
 
Nakon zaprimanja ispravno popunjenog zahtjeva, službenik Općine Viškovo će ispuniti podatke vezane uz dokaz o nepostojanju duga. U slučaju evidentiranog dospjelog dugovanja, podnositelju zahtjeva će se telefonom, odnosno e-poštom uputiti poziv da podmiri iskazano dugovanje te dostavi dokaz o uplati najkasnije u roku tri dana od upućivanja poziva. 
 
Ukoliko podnositelj zahtjeva ne izvrši obavezu u gore zadanom roku, podnositelj zahtjeva će zaključkom biti pozvan na izvršavanje svoje obaveze, sukladno članku 77. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09.). Ukoliko podnositelj zahtjeva ne ispuni svoju obavezu niti temeljem dostavljenog zaključka, njegov će zahtjev biti odbijen.
Alternativno, podnositelj zahtjeva može potvrdu o nepostojanju duga zatražiti i dobiti putem e-pošte u skladu s napomenom u zahtjevu u kojem slučaju je istu potrebno priložiti zahtjevu.  
 
U slučaju da podnositelji dostavljaju i zahtjeve za subvenciju boravka djece predškolskim ustanovama i zahtjeve za dodjelu besplatnih udžbenika, dovoljno je uz jedan od tih zahtjeva priložiti original potvrdu/e Porezne uprave o visini dohotka, dok se uz ostale zahtjeve mogu podnijeti preslike iste, uz uvjet da potvrda nije starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.
 
Učenicima koji ispunjavaju uvjete temeljem Odluke o dodjeli besplatnih udžbenika učenicima osnovnih škola (Službene novine Primorsko – goranske županije broj 14/14. i Službene novine Općine Viškovo broj 3/15.), za školsku 2015./2016. godinu dodijelit će se na korištenje udžbenici prema popisu obveznih udžbenika za pojedini razred koji je svaka osnovna škola dužna objaviti na svojim mrežnim stranicama. S obzirom da su, sukladno članku 23. Zakona o udžbenicima za osnovnu i srednju školu („Narodne novine“ broj 27/10., 55/11. i 101/13.), osnovne škole dužne koristiti odabrane udžbenike za pojedini program najmanje četiri godine, znači da bi za školsku 2015./2016. godinu trebale koristiti iste udžbenike koji su odabrani prethodne školske godine.
23.06.2015.

Zaprimanje zahtjeva za dodjelom besplatnih udžbenika učenicima osnovnih škola za školsku godinu 2015/2016

Temeljem Odluke o dodjeli besplatnih udžbenika učenicima osnovnih škola, Zahtjevi za dodjelom besplatnih udžbenika učenicima osnovnih škola  za školsku godinu 2015/2016.  zaprimati će se od 01. srpnja do 20. srpnja 2015. godine i to u pisarnici Općine Viškovo od 01. srpnja do 10. srpnja 2015. godine u uredovno vrijeme pisarnice (ponedjeljkom i srijedom 08.30-11.00 i 15.00-18.00 sati, utorkom 13.00-18.00 sati  i četvrtkom 8.30-11.00 sati), a od 13. srpnja do 20. srpnja 2015. godine u Domu hrvatskih branitelja na adresi Vozišće 3, Viškovo, svakim radnim danom od 08.30 do 19.00sati.
ZAHTJEVI ĆE SE ZAPRIMATI ISKLJUČIVO U NAZNAČENOM RAZDOBLJU I NA NAZNAČENOJ ADRESI.
Obrasce Zahtjeva  s popisom dokumentacije koju treba priložiti uz Zahtjeve moguće je preuzeti u Općini Viškovo ili na internetskim stranicama Općine Viškovo. Obrasce Zahtjeva s uputama za ispunjavanje Zahtjeva možete preuzeti i u nastavku:
 
Zahtjev

Upute za popunjavanje

Podnositelji Zahtjeva će o vremenu, načinu i mjestu preuzimanja rješenja biti obaviješteni SMS-om ili elektroničkom poštom.
Za učenike koji nastavno gradivo polože na II. Ispitnom roku, bit će moguće Zahtjeve predati u periodu od 24. do 31. kolovoza 2015. godine u pisarnicu Općine Viškovo, Vozišće 3, Viškovo u uredovno  radno vrijeme pisarnice.

Odluka o dodjeli besplatnih užbenika učenicima osnovnih škola ("Službene novine Primorsko-goranske županije", br.: 14/14.)
Odluka o 1. izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli besplatnih udžbenika učenicima osnovnih škola (''Službene novine Općine Viškovo'', br.: 4/15.)
23.06.2015.

Zaprimanje zahtjeva za subvenciju boravka djece u ustanovama predškolskog odgoja za pedagošku godinu 2015./2016.

Zahtjevi za subvenciju boravka djece u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja (redoviti i posebni program) za pedagošku godinu 2015/2016. (mjesec rujan)  zaprimati će se od 01. srpnja do 08. kolovoza 2015. godine i to u pisarnici Općine Viškovo od 01. srpnja do 31. srpnja 2015. godine u uredovno vrijeme pisarnice (ponedjeljkom i srijedom 08.30-11.00 i 15.00-18.00 sati, utorkom 13.00-18.00 sati  i četvrtkom 8.30-11.00 sati), a od 03. kolovoza do 08. kolovoza 2015. godine u Domu hrvatskih branitelja na adresi Vozišće 3, Viškovo, svakim radnim danom od 08.30 do 19.00 sati.

ZAHTJEVI ĆE SE ZAPRIMATI ISKLJUČIVO U NAZNAČENOM RAZDOBLJU I NA NAZNAČENOJ ADRESI.

 
Obrasce Zahtjeva  s popisom dokumentacije koju treba priložiti uz Zahtjeve moguće je preuzeti u Općini Viškovo ili na internetskim stranicama Općine Viškovo. Obrasce Zahtjeva s uputama za ispunjavanje Zahtjeva možete preuzeti i u nastavku:

Obrazac zahtjeva - redoviti program
Upute za popunjavanje obrasca - redoviti program

Obrazac zahtjeva - posebni program
Upute za popunjavanje obrasca - posebni program

Podnositelji Zahtjeva će o vremenu, načinu i mjestu preuzimanja rješenja biti obaviješteni SMS-om ili elektroničkom poštom.
Cjelokupno sufinanciranje redovitog, kao i posebnog programa smještaja djece u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja, kao i u zdravstvenim ustanovama definirano je slijedećim odlukama:

Odluka o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Viškovo (''Službene novine Primorsko goranske županije'', br.4/14.)
Odluka o 1. izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Viškovo (''Službene novine Općine Viškovo'', br.: 3/14.)

Odluka o sufinanciranju posebnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u zdravstvenim ustanovama koje provode posebni program predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu s teškoćama u razvoju (''Službene novine Općine Viškovo'', br.3/15.)

Odluka o socijalnoj skrbi (''Službene novine Primorsko goranske županije'', br.52/11.)

Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Viškovo (''Službene novine Primorsko goranske županije'', br.4/14.)
Odluka o 1. izmjeni i dopuni Plana mreže dječjih vrtića na području Općine Viškovo (''Službene novine Općine Viškovo'', br.: 1/15.)
Odluka o 2. izmjeni i dopuni Plana mreže dječjih vrtića na području Općine Viškovo (''Službene novine Općine Viškovo'', br.: 3/15.)

Odluka o mjerilima za utvrđivanje cijene redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću Viškovo (''Službene novine Primorsko goranske županije'', br.4/14.)
Odluka o 1. izmjeni i dopuni Odluke o mjerilima za utvrđivanje cijene redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću Viškovo (''Službene novine Općine Viškovo'', br. 4/15.) 
06.07.2015.

Obavijest o radovima na vodovodnom ogranku Donji Jugi

U tijeku su završne aktivnosti na izgradnji vodovodnog ogranka u Donjim Jugima. Izvođač radova će pristupiti asfaltiranju kolne površine na poziciji kanala vodovodnog ogranka. Predmetni radovi će se izvoditi u periodu od 06. srpnja 2015. godine do 09. srpnja 2015. godine. Obzirom na nedostatnu širinu prometnice, za vrijeme odvijanja radova na asfaltiranju, pojedine dionice će biti zatvorene za promet vozila u terminu od 07:00 do 18:00 sati, o čemu ćete biti obaviješteni od strane izvoditelja radova.
29.06.2015.

Primjedbe na Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva Ekoplus d.o.o.

Općina Viškovo, kao stranka u postupku izdavanja privremene dozvole za gospodarenje neopasnim otpadom, temeljem članka 92. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, dostavila je Primorsko-goranskoj županiji, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša primjedbe na Elaborat gospodarenja neopasnim otpadom trgovačkog društva Ekoplus d.o.o., a koje možete pročitati u nastavku.
   
Više:  Primjedbe na Elaborat gospodarenja otpadom
   
12.06.2015.

Obavijest o besplatnim udžbenicima koje je osigurala Općina Viškovo

"Obavještavamo sve učenike-korisnike besplatnih udžbenika Općine Viškovo POLAZNIKE SVIH DRUGIH OSNOVNIH ŠKOLA, OSIM OSNOVNE ŠKOLE SVETI MATEJ, da će se povrat istih održati u periodu od 7 do 10. srpnja 2015. godine u prostorijama knjižnice ''Halubajska zora'' u Marinićima, Marinići 9, Viškovo, u sljedećim terminima:
                                       -          7. srpanj  – 9.00 - 14.00 sati
                                       -          8. srpanj – 9.00 - 14.00 sati
                                                                    -          9. srpanj – 14.00 - 19.00 sati
                                                                    -          10. srpanj – 9.00 - 14.00 sati
 
Udžbenici ne smiju biti oštećeni i to na način da isti me smiju biti pošarani, ne smiju biti poderani, ne smije im nedostajati niti jedna stranica. Ukoliko se primijete navedeni nedostaci, korisnici udžbenika će morati nadoknaditi iste kupovinom novih primjeraka. Ukoliko neki udžbenik/udžbenici budu oštećeni, preostali udžbenici se neće preuzimati, već će biti potrebno oštećeni udžbenik nadomjestiti i potom vratiti sve udžbenike u kompletu.
 
Ukoliko se udžbenici ne dostave u skladu s prethodno navedenim uputama, korisnicima neće biti odobreno korištenje udžbenika za sljedeću školsku godinu."
24.06.2015.

Obavijest o izvođenju radova na državnoj cesti D427 u Štefanima

Radi izvođenja radova na izgradnji Državne ceste D427, izvođač radova Hidroelektra niskogradnja d.d. će u periodu od 29.06. do 29.08. zatvoriti postojeću lokalnu prometnicu oznake LC58048 u dužini od oko 200 m za sav promet. Radi se o županijskoj cesti od Marinića prema Srdočima, a cesta će biti zatvorena u Marinićima (Štefani).
Obilazni put je predviđen preko Mučića.


U prilogu je grafički prikaz privremene prometne regulacije za vrijeme izvođenja predmetnih radova.

Privremena regulacija.pdf
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|