31.08.2011.

Poštovani posjetitelji portala Općine Viškovo!

Zadovoljstvo mi je što Vas mogu pozdraviti na novom internet portalu Općine Viškovo.

Općina Viškovo je među prvim općinama započela koristiti mogućnosti suvremene tehnologije kako bi svima zainteresiranima pružila informaciju o radu Općine, ali i ostalim  događanjima na našem području... 
26.08.2016.

JAVNI POZIVI - MATEJNA 2016.

Na temelju članka 51. Statuta Općine Viškovo (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 25/09., 6/13., 15/13., 14/14. i „Službenih novina Općine Viškovo“ broj: 3/14.), Općinska načelnica Općine Viškovo  dana 26. kolovoza 2016. godine raspisuje:
 
JAVNI POZIV ZA ZAKUP PRIVREMENO POSTAVLJENIH DRVENIH KUĆICA ZA PRIGODNU PRODAJU
 
Dimenzije drvenih kućica
Izgled drvenih kućica

Na temelju članka 51. Statuta Općine Viškovo (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 25/09., 6/13., 15/13., 14/14. i „Službenih novina Općine Viškovo“ broj: 3/14.), a u svezi Odluke o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina na području Općine Viškovo za postavljanje privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 18/08.), Općinska načelnica Općine Viškovo  dana 26. kolovoza 2016. godine raspisuje:
 
JAVNI POZIV ZA ZAKUP JAVNIH POVRŠINA ZA POSTAVLJANJE PRIVREMENIH OBJEKATA
 
 
SITUACIJA - Pozicije površina za postavu štandova i ostalih privremenih objekata te drvenih kućica
25.08.2016.

Javni poziv za izbor predstavnika civilnog sektora za sudjelovanje u izradi Strateškog razvojnog programa općine Viškovo

Općina Viškovo je u postupku izrade Strateškog razvojnog programa za razdoblje 2016.-2020. godine kao ključnog planskog dokumenta koji se izrađuje s ciljem dugoročnog društveno-gospodarskog razvoja područja općine Viškovo. 

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane pripadnike civilnog sektora (udruge u kulturi, sportu, udruge mladih te sve ostale udruge) s područja općine Viškovo da iskažu svoj interes za aktivnim sudjelovanjem u ovom procesu kao članovi Partnerske skupine koja će se formirati za potrebe izrade Strateškog razvojnog programa.

Prijave na javni poziv zaprimaju se elektroničkim putem na e-mail adrese: irena.gaus@opcina-viskovo.hr,  pisarnica@opcina-viskovo.hr ili osobno u pisarnicu Općine Viškovo. Prijave na javni poziv zaprimaju se zaključno sa 09. rujna 2016. godine.

Javni poziv za izbor predstavnika civilnog sektora za sudjelovanje u izradi Strateškog razvojnog programa općine Viškovo
25.08.2016.

Javni poziv za izbor predstavnika privatnog sektora za sudjelovanje u izradi Strateškog razvojnog programa općine Viškovo

Općina Viškovo je u postupku izrade Strateškog razvojnog programa za razdoblje 2016.-2020. godine kao ključnog planskog dokumenta koji se izrađuje s ciljem dugoročnog društveno-gospodarskog razvoja područja općine Viškovo. 

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane pripadnike privatnog sektora (trgovačka društva, obrti, zadruge, OPG, klasteri, udruženja obrtnika, itd.)  s područja općine Viškovo da iskažu svoj interes za aktivnim sudjelovanjem u ovom procesu kao članovi Partnerske skupine koja će se formirati za potrebe izrade Strateškog razvojnog programa.
 
Prijave na javni poziv zaprimaju se elektroničkim putem na e-mail adrese: irena.gaus@opcina-viskovo.hr,  pisarnica@opcina-viskovo.hr ili osobno u pisarnicu Općine Viškovo. Prijave na javni poziv zaprimaju se zaključno sa 09. rujna 2016. godine.

Javni poziv za izbor predstavnika privatnog sektora za sudjelovanje u izradi Strateškog razvojnog programa općine Viškovo
25.08.2016.

Javni poziv za izbor predstavnika javnog sektora za sudjelovanje u izradi Strateškog razvojnog programa općine Viškovo

Općina Viškovo je u postupku izrade Strateškog razvojnog programa za razdoblje 2016.-2020. godine kao ključnog planskog dokumenta koji se izrađuje s ciljem dugoročnog društveno-gospodarskog razvoja područja općine Viškovo. 

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane pripadnike javnog sektora (komunalna društva, škole, dječji vrtići, knjižnice, ustanove u kulturi, turistička zajednica) s područja općine Viškovo da iskažu svoj interes za aktivnim sudjelovanjem u ovom procesu kao članovi Partnerske skupine koja će se formirati za potrebe izrade Strateškog razvojnog programa.

Prijave na javni poziv zaprimaju se elektroničkim putem na e-mail adrese: irena.gaus@opcina-viskovo.hr,  pisarnica@opcina-viskovo.hr ili osobno u pisarnicu Općine Viškovo. Prijave na javni poziv zaprimaju se zaključno sa 09. rujna 2016. godine.

Javni poziv za izbor predstavnika javnog sektora za sudjelovanje u izradi Strateškog razvojnog programa općine Viškovo
26.08.2016.

Obilježena 25. obljetnica formiranja 118. brigade Zbora narodne garde

U četvrtak, 25, kolovoza 2016. godine, u Gospiću je obilježena 25. obljetnica povijesnog datuma ustrojavanja i formiranja Zbora narodne garde 118. brigade Hrvatske vojske.

Bila je to prva organizirana vojna postrojba na tom prostoru 1991. godine čiji su pripadnici, među kojima i mještani općine Viškovo,  činili okosnicu obrane šireg područja Gospića.

Obilježavanju i centralnoj svečanosti je u ime Općine Viškovo prisustvovao zamjenik Općinske načelnice Denis Mladenić te je tom progodom zapalio svijeću kod Spomenika poginulim hrvatskim braniteljima i civilnim žrtvama rata na Trgu Alojzija Stepinca.
21.07.2016.

Obavijest- preuzimanje besplatnih udžbenika

Obavještavaju se roditelji učenika OŠ“ Sveti Matej“ i roditelji učenika ostalih osnovnih škola (OSIM : OŠ Belveder, OŠ Fran Franković i OŠ I. Zajc) koji su ostvarili pravo na dodjelu besplatnih udžbenika temeljem rješenja Općine Viškovo, da mogu  podignuti  udžbenike  u  prostorijama  Osnovne škole Sveti Matej na Viškovu i to u slijedećim terminima:

24.08. - 26.08.    09,00 - 15,00 
   
29.08. - 02.09.    09,00 - 13,00
     15.00 - 18,00
   

Napomena: udžbenike može podignuti roditelj na kojeg glasi rješenje uz predaju jednog primjerka rješenja osobi zaduženoj za izdavanje udžbenika i uz predočenje identifikacijske isprave nosioca prava.
Ukoliko umjesto njih netko drugi preuzima udžbenike, potrebno je, uz predaju jednog primjerka rješenja, predočiti i identifikacijsku ispravu nosioca prava (roditelja na čije ime glasi rješenje ).

Roditelji učenika OŠ Belveder, OŠ Fran Franković i OŠ I.Zajc biti će pravovremeno obaviješteni o terminu preuzimanja besplatnih udžbenika.

01.08.2016.

Obavijest o pripremi Proračuna Općine Viškovo za 2017. godinu

Obavještavamo sve mještane Općine Viškovo da je u tijeku priprema Proračuna Općine Viškovo za 2017. godinu zajedno sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu.
 
Radi sagledavanja komunalne problematike na području Općine, pozivamo sve mještane da u razdoblju do 15. rujna 2016. godine dostave Općini Viškovo zahtjeve vezane za komunalnu problematiku na temelju kojih će Općinska načelnica i predstavnici općinske uprave izaći na teren i utvrditi prioritete koji će se sagledati u pripremi Proračuna Općine Viškovo za 2017. godinu.
 
U zahtjevu je potrebno, između ostalog, što konkretnije opisati problem i lokaciju na kojoj je problem uočen te kontakt podnositelja zahtjeva (mobitel, e-mail).
 
Ostali prijedlozi za financiranje iz proračuna za naredno razdoblje, vezani uz djelokrug rada Općine Viškovo, osim financiranja udruga, također se dostavljaju zaključno s 15. rujnom 2016. godine.
 
Zahtjevi se mogu dostaviti osobno u pisarnicu Općine Viškovo u uredovno radno vrijeme, poštom na adresu Općina Viškovo, Viškovo, Vozišće 3 ili elektroničkom poštom (pisarnica@opcina-viskovo.hr).

Obrazac za prijavu komunalne problematike
19.08.2016.

Javni poziv bankama za iskazivanje interesa za uključivanje u Program kreditiranja poduzetnika za 2016. godinu na području Općine Viškovo

Na temelju točke II. Odluke o raspisivanju Javnog poziva bankama za iskazivanje interesa za uključivanje u Program kreditiranja poduzetnika za 2016. godinu na području Općine Viškovo od 17. kolovoza 2016. godine (dalje u tekstu : Odluka o raspisivanju Javnog poziva), Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo objavljuje Javni poziv bankama za iskazivanje interesa za uključivanje u Program kreditiranja poduzetnika za 2016. godinu na području Općine Viškovo.

Odluka o raspisivanju Javnog poziva bankama za iskazivanje interesa za uključivanje u Program kreditiranja poduzetnika za 2016. godinu na području Općine Viškovo

Javni poziv bankama za iskazivanje interesa za uključivanje u Program kreditiranja poduzetnika za 2016. godinu na području Općine Viškovo

Program subvencija kamata na poduzetnike kredite u 2016. godini

Izjava o prihvaćanju Programa kreditiranja poduzetnika za 2016. godinu

Prijedlog Javnog poziva na podnošenje zahtjeva za kreditiranje Poduzetnika za 2016. godinu

Dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev

 
02.08.2016.

Prijevremeni izbori za zastupnike u Hrvatski sabor

Obavještavamo sve mještane Općine Viškovo da će se prijevremeni izbori za zastupnike u Hrvatski sabor održati u nedjelju 11. rujna 2016. godine.
Birači sa prebivalištem na području Općine Viškovo mogu izvršiti uvid u registar birača u Uredu državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Službi za opću upravu na adresi Riva 10, Rijeka.
Zahtjevi za dopunu ili ispravak podataka u registru birača mogu se podnositi zaključno do srijede 31. kolovoza 2016. godine.

Općina Viškovo kao istočni dio Primorsko-goranske županije pripada VII. izbornoj jednici zajedno sa jugozapadnim dijelom Zagrebačke županije, Karlovačkom županijom i južnim dijelom Grada Zagreba.
 
OBJAVA BIRAČIMA

O
pširnije o kandidacijskim listama za VII. izbornu jedinicu
19.08.2016.

Zahtjevi za produženi boravak, besplatnu školsku marendu i javni prijevoz za školsku godinu 2016./2017.

Zahtjevi za produženi boravak, besplatnu školsku marendu i javni prijevoz za školsku godinu 2016/2017. uz dokumentaciju  koja je navedena na obrascima zahtjeva za pojedino pravo predaju se osobno u pisarnici Općine Viškovo, Vozišće 3 u uredovno radno vrijeme, preporučeno poštom ili na e-mail: pisarnica,@opcina-viskovo.hr  do 10. rujna 2016. godine (za mjesec rujan).

 


11.08.2016.

POZIV VOLONTERIMA Radionica suhozida – obnavljanje suhozida kalića Kapitovac

Pozivamo sve zainteresirane volontere s područja Općine Viškovo da nam se pridruže u volonterskoj akciji obnavljanja suhozida kalića Kapitovac. Suhozid je građevina od prirodnog kamena koji se gradi bez korištenja morta. Također je i Ministarstvo  kulture Republike Hrvatske prepoznalo važnost izgradnje i očuvanja suhozida te je donijelo je 2013. godine Rješenje o umijeću zidanja "u suho" na području jadransko-dinarskog krša te ga zaštitilo kao nematerijalno kulturno dobro.
 
Kapitovac  lokva (kalić) se nalazi u dubokoj vrtači pokraj sela Milohni u Općini Viškovo i  udaljen je nekih četiristo metara od seoske ceste. Velika potreba za vodom u prošlosti je rezultirala izgradnjom lokvi da bi se u njoj sačuvala voda koja se sa strmih pobočja slijevala i čuvala  za napoj stoke. Kalić Kapitovac zbog sloja nepropusne gline zadržava vodu te nikada nije presušilo. Kao takvo ono je kulturno- graditeljska baština ovog kraja koju je vrijedno očuvati za budućnost. Kameni suhozid koji okružuje samu lokvu na nekoliko rubnih dijelova je urušen te ih je potrebno obnoviti. 
Turistička zajednica Općine Viškovo zajedno s Udrugom Dragodid organizirati će obnavljanje suhozida unutar kalića Kapitovac, kako bi se očuvala kulturno- graditeljska baština našeg kraja, a kalić Kapitovac zasjao starim sjajem.
 
Rad s kamenom po svojoj je prirodi opasan i može dovesti do ozljeda. Iako će organizatori voditi brigu o vašoj sigurnosti, potrebno je da sami procijenite svoje fizičke sposobnosti i vještinu za svaki od poslova koji će se obavljati na radionici. Sudjelovanjem na radionici prihvaćate vlastitu i odbacujete organizatorovu odgovornost za moguće ozljede.
Potrebno je odabrati adekvatnu radnu obuću i odjeću!
 
Ukoliko je moguće bilo bi dobro da sa sobom uzmete malo čvršće rukavice, te nešto od oruđa za rad navedenog u zagradi (zidarsku kantu, kramp,motike, lopate, jednoručne mace (1.5 kg),dvoručnu macu (3-4 kg), pralice (poluge), kariolu).
 
Organizator će osigurati 1 obrok na terenu. Molimo sve zainteresirane da svakako ponesu sa sobom dosta vode.
 
Pozivamo sve zainteresirane za obnavljanje suhozida da nam se pridruže u zajedničkoj akciji koja će se održati 27. i 28. 08.2016.
 
Volonterima se pruža mogućnost učenja umijeća gradnje i obnavljanja suhozida, koje im može koristiti i nakon volonterskoga rada jer je i naš kraj obiluje sa suhozidima.
 
Molimo sve zainteresirane sudionike da se prijave na e-mail adresu info@tz-viskovo.hr  ili telefonski na broj 051/257-591.
 
16.08.2016.

Manifestacija "Matejna 2016."

Dolaskom rujna i jeseni približava nam se obilježavanje blagdana Sv. Mateja, zaštitnika župe i mjesta.

Dvadeset i četvrtu godinu za redom mještani i drugi posjetitelji manifestacije "Matejna", u razdoblju od 17. do 25. rujna,  moći će uživati u bogatom programu koji su pripremile Općina Viškovo i Turistička zajednica Općine Viškovo. 
30.06.2016.

Program uređenja javnih površina na području Općine Viškovo - Javni poziv

Općina Viškovo, jedinstveni upravni odjel, poziva sve mještane Općine Viškovo, udruge i grupe mještana da se aktivno uključe u program uređenja javnih površina dostavljajući svoje prijedloge komunalnih zahvata na svojem području za 2017. godinu (uređenje zelenih površina, izgradnja dječjih igrališta, uređenje parkirnih površina, postava autobusnih nadstrešnica i sl.).

Programom uređenja Općina Viškovo želi omogućiti mještanima neposredno sudjelovanje u rješavanju komunalnih problema i poboljšanju kvalitete življenja, te potaknuti partnerski odnos Općine i mještana u zadovoljenju potreba u lokalnoj zajednici, kroz osobni angažman i aktivno sudjelovanje u projektima dovodeći do pozitivnih i vidljivih promjena na području lokalne zajednice. 

Program uređenja će obuhvatiti predložene projekte od strane udruga i grupa građana koji uključuju doprinos zajednice (volonterski rad, sponzorstvo, donacije), koji neposredno doprinose unapređenju kvalitete života, koji imaju realan pristup rješavanju problema.

Kriteriji za ocjenjivanje projektnih prijedloga su jasno utvrđeni i detaljno opisani problemi i potrebe lokalne zajednice, detaljno razrađene aktivnosti koje će dovesti do ostvarenja utvrđenih ciljeva, sudjelovanje lokalne zajednice u provedbi projekta (minimum 10% ukupne vrijednosti projekta izraženo kroz volonterski rad, sponzorstva, donacije), vrednovanje uspješnosti i održivosti projekta, te inovativnost u pristupu rješavanja problema. Također uvjet za prihvatljivost projekta je da se predloženi projekt nalazi na površini koja je u vlasništvu Općine Viškovo.

Općina Viškovo osigurati će  tehničku potporu za pripremu, pisanje i izradu projekta (obrazac za prijavu), kao i ostalu potrebnu stručnu pomoć i savjete. 

Zainteresirani prijavitelji trebaju ispuniti propisani obrazac na kojima će biti objavljeni svi detalji programa.

Obrazac za prijavu programa uređenja javnih površina za 2017. godine   

Upute za prijavu programa

 
04.08.2016.

Sretan Vam Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan Hrvatskih branitelja!

Povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja, Općina Viškovo upućuje čestitke svim mještankama i mještanima Općine Viškovo i građankama i građanima Republike Hrvatske. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja u Republici Hrvatskoj slavi se 5. kolovoza kao spomen na pobjedu u Domovinskom ratu.
04.08.2016.

POLOŽENI VIJENCI I ZAPALJENE SVIJEĆE POVODOM DANA POBJEDE I DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI TE DANA HRVATSKIH BRANITELJA

Povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja, u četvrtak 4. kolovoza 2016. godine u 18 sati, uz prigodnu pjesmu ženskog pjevačkog zbora Marinići, pristupilo se polaganju vijenaca i paljenju svijeća na Spomen obilježju branitelja u Domovinskom ratu. 

Polaganju je pristupila delegacija Općine Viškovo: zamjenik Općinske načelnice Denis Mladenić, zamjenica Općinske načelnice Slobodanka Orešković te vijećnici Općinskog vijeća.
Svijeće su također zapalili i predstavnici Udruge roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata PGŽ, predstavnici Udruge udovica poginulih branitelja Domovinskog rata PGŽ, predstavnici Zajednice udruga hrvatskih ratnih vojnih invalida PGŽ te predstavnici Udruge Antifašističkih boraca i antifašista Općine Viškovo. 
29.07.2016.

Kastav Blues Festival

Kastav Blues Festival održati će se  u Ronjgima, 07. kolovoza s početkom u 21,00 sat, uz nastup gostiju iz SAD-a i Italije Ty Le Blanc 4tet i Riccardo Staraj & Midnight Blues Band iz Hrvatske.

Više informacija donosimo u prilozima: 


http://www.tz-viskovo.hr/hr/sadrzaji/dogadanja/kastav-blues-festival 

program


04.08.2016.

Posjet prijateljskoj Općini Ernestinovo - 43. Kiparska kolonija

U subotu 30. srpnja 2016. g., delegacija Općine Viškovo, Zamjenik Općinske načelnice Denis Mladenić, predsjednik Odbora za međuopćinsku i međunarodnu suradnju Damir Petrc, članica Općinskog vijeća Snježana Podobnik te ravnateljica Narodne knjižnice i čitaonice Halubajska zora Branka Miočić, posjetili su prijateljsku Općinu Ernestivnovo.

Povodom dana Općine Ernestinovo prisustvovali su Svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine Ernestinovo te je zamjenik Općinske načelnice imao čast otvoriti 43. Kiparsku koloniju Ernestinovo. Kiparska kolonija predstvalja tradicionalno kulturno događanje koje svake godine u kolovozu okuplja umjetnike kipare u drvu te likovne umjetnike.
29.07.2016.

Polaganje vijenaca povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja

Povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja koji se obilježavaju 5. kolovoza 2016. godine, u četvrtak 4. kolovoza 2016. godine u 18,00 sati pristupiti će se polaganju vijenaca i paljenju svijeća na Spomen obilježje branitelja u Domovinskom ratu.
27.07.2016.

Općina Viškovo još jednom prepoznata kao oaza za poduzetnike

Na stranicama današnjeg Novog lista objavljen je članak o općinama s najviše poduzetnika u Hrvatskoj. Općina Viškovo je ponovno prepoznata kao jedinica lokalne samouprave koja se nalazi u samom vrhu popisa općina s najviše poduzetnika u odnosu na radno sposobno stanovništvo. Kako prenosi Novi list, zauzimajući visoko treće mjesto, Viškovo broji 48 poduzetnika na 1000 radno sposobnih stanovnika.
Načelnica Sanja Udović ističe kako Općina Viškovo ima, u odnosu na čitavu Primorsko-goransku županiju, najveći broj poduzetnika, odnosno uzevši u obzir sve jedinice lokalne samouprave, Viškovo je po razvijenosti poduzetništva odmah iza Grada Rijeke. Nadalje, ističe kako je zbog broja poduzetnika na području Viškova osmišljen Poduzetnički dan, kao događaj koji svojim dinamičnim sadržajima potiče povezivanje poduzetnika međusobno te s ostalim tijelima, a sve s ciljem jačanja postojećih i poticanja razvoja novih poduzetnika. Dodatna pomoć mladim poduzetnicima u prvim godinama njihovog poslovanja planira se pružiti kroz poduzetnički inkubator.
Viškovo je već dugi niz godina prepoznato kao jaka podzetnička općina u kojoj tvrtke otvaraju svoje poslovne prostore i pogone. Na svom području ima dvije radne (poslovne) zone Radnu zonu Marinići K-1, Radna zona Mavri, dok je u pripremi Radna zona Marišćina K-2, površine cca 8 ha. Za izgradnju komunalne infrastrukture i platou u RZ Marišćina ishođena je lokacijska dozvola te je izrađena projektna dokumentacija koja će biti predana za građevinsku dozvolu. Prve aktivnosti na izgradnji komunalne infrastrukture i uređenju platoa očekuju se krajem 2017. godine, odnosno početkom 2018. godine.
Kroz svoj Program poticanja gospodarstva Općina Viškovo je dugi niz godina poticala privatnu inicijativu putem subvencioniranja kamata po kreditima te kroz potpore radu Udruženja obrtnika. U pripremi je i novi paket mjera za poticanje poduzetništva čija primjena slijedi od iduće godine.


članak Novi list
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|