17.03.2017.

Općina Viškovo nastavlja sa izgradnjom vodovodnih ogranaka i vodovodne mreže u vidu poboljšanja komunalnog standarda mještana

Projekt izgradnje vodovodne mreže na području općine nastavlja se i u ovoj godini. Projekt provodi K.D. Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka koji zajedno sa Općinom Viškovo i Hrvatskim vodama d.d. sufinanciraju izgradnju vodovodnih ogranaka.
 
Općina Viškovo nastavlja novi investicijski ciklus  ulaganja u vodoopskrbu pa će se tako i u ovoj godini graditi novi vodovodni ogranci u gotovo svim naseljima općine. Trenutno je u realizaciji gradnje preko dva kilometra mreže. Trenutno su najintezivniji radovi na gradnji  vodovodnog ogranka u naselju Marčelji projektnog naziva „Marčelji 100“.  Stanovnici tog dijela naselja Marčelji dobiti će adekvatne priključke na vodovodnu mrežu, a česta puknuća cijevi i visoki računi postat će stvar prošlosti za naše mještane.  U sklopu gradnje vodovoda biti će izgrađena i hidrantska mreža, te reducir stanica Marčelji.  Ukupna vrijednost ovih radova iznosi oko 1,3 milijuna  kuna. Izvođač radova je tvrtka Pograd iz Čabra.  
 
Počeli su i pripremni radovi za izgradnju dva vodovodna ogranaka, a strojevi  i radovi na iskopima kanala za polaganje cijevi mogu se očekivati za desetak dana. Radi se o ogranku u naselju Viškovo naziva Vozišće br. 48-61 dužine 222 m i ogranku u naselju Marčelji  Pogled – Vrtače dužine 516 m. Priprema se  i početak radova na  ogranku u naselju Klići duljine 670 m,  a koji je jedan od najzahtjevnijih u općini s obzirom na konfiguraciju terena i  geometriju ulica. Izvođač radova na ova tri vodovodna ogranka je tvrtka Goran Graditeljstvo iz Delnica.  Vrijednost ovih radova iznosi  oko 3 milijuna kuna.
 
Trenutno je  spremno za gradnju  još oko 2 kilometra mreže, odnosno još 6 vodovodnih ogranaka koji su prijavljeni za sufinanciranje putem sredstava Eu Fondova, odnosno natječaja  ministarstava. Gradnja istih će započeti po dobivanju odluka o financiranju tih projekta. Cilj je općine do kraja ove godine izgraditi vodovodnu i  hidrantsku mrežu u duljini preko 4 kilometra, što je zahtjevan, ali i dostižan cilj.       
 
Općina Viškovo  svojim je razvojnim dokumentima i planovima osigurala  razvoj sustava vodoopskrbe i hidrantske mreže u cilju osiguranja kvalitetnije vodoopskrbe i protupožarne zaštite naselja čime će se poboljšati  komunalnog standarda svih mještana i pravnih osoba na području Općine. Tako se kontinuirano vrši izrada projektne dokumentacije i ishođenje građevinskih dozvola na gotovo svim nedostajućim vodovodnim ograncima  u Općini.  Također u pripremi je i jedan zaista veliki projekt koji će se realizirati u sklopu projekta riječke aglomeracije. Radi se o gradnji  kanalizacijske mreže Viškova, te rekonstrukciji postojeće i gradnji nove vodovodne mreže u duljini od gotovo 20 kilometara. Trenutno se za taj projekt  priprema natječajna dokumentacija koja će se  financirati se iz fondova Europske unije.  
14.03.2017.

BORBA PROTIV DIVLJIH ODLAGALIŠTA – ZAJEDNO MOŽEMO VIŠE

Na području Općine Viškovo nalaze se vrijedna šumska i prirodna područja isprepletena mrežom putova koji su od davnih vremena u funkciji korištenja poljoprivrednih zemljišta i šuma, a danas se najčešće koriste za kretanje i boravljenje u prirodi što je jedan od najzdravijih načina korištene slobodnog vremena.
 
Nažalost, danas smo svjedoci da se upravo takvi putovi i vrtače koriste za odlaganje otpada i stvaranje divljih deponija koja predstavljaju prijetnju za prirodna staništa, ali i negativno utječu na sliku Viškova kao mjesta ugodnog za život.  Dodatno, divlji deponiji degradiraju naš prirodni ambijent koji je čovjek stoljećima koristio na način da iskoristi njegove vrijednosti, ali i isti očuva za našu i buduće generacije.    
 
Svake godine vrši se sanacija takvih mjesta što je obveza jedinica lokalne samouprave sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, ali i naša civilizacijska obveza.
Tako je početkom ove godine sanirano ukupno 6 lokacija na području Općine, među kojima i lokacija u Bezjakima gdje je uklonjeno čak 120 m3 otpada.  Na preostalim lokacijama u Općini uklonjeno je još 70 m3 otpada.
 
Za takve sanacije iz godine u godinu iz Proračuna Općine izdvajaju se znatna financijska sredstva pa je tako samo za lokaciju u Bezjakima utrošeno oko 60.000,00 kuna (sa PDV-om), odnosno sveukupno za sve lokacije u Općini nešto manje od 95.000,00 kuna (sa PDV-om).
 
Jasno je  da bi se navedena sredstva mogla utrošiti na bolji način i u plemenitije svrhe kao što je uređenje dječjih igrališta , uređenje  javnih površina ili  slične namjene. 
Kada govorimo o divljim deponijima i ponašanju pojedinaca koji zagađuju naš okoliš bez ikakve grižnje savjesti,  najviše zabrinjava činjenica da isto čine bez ikakve potrebe za istim ne uvažavajući zakonske propise,  zajednicu u kojoj žive, a niti prirodu i okoliš kao univerzalnu vrijednost.    
  
Potrebe za takvim neodgovornim ponašanjem pojedinaca prema prirodi zaista nema budući je Općina za sve mještane osigurala niz mogućnosti besplatnog odvoza otpada. Tako je mještanima svaki petak u mjesecu na raspolaganju kamion grajfer za odvoz  glomaznog komunalnog otpada i zelenila, a moguće je naručiti i baju za glomazni otpad od 5 m3 prema rasporedu KD Čistoća d.o.o. Također, postoji i mogućnost besplatnog skupljanja i odvoza elektroničkog otpad putem ovlaštenih tvrtki za što je potrebno samo nazvati besplatni broj telefona i dogovoriti termin predavanja otpada.  Građevinski otpad moguće je trenutno predavati na zbrinjavanje na  dvije lokacije u sklopu centra za gospodarenje otpadom Marišćina te u reciklažnom dvorištu Mihaćeva draga u Gradu Rijeci.
 
Također, ovim putem najavljujemo i skoro otvaranje  reciklažnog dvorišta Općine Viškovo u sklopu radne zone u Marinićima a koje bi trebalo početi sa radom tijekom mjeseca travnja,  kao još jednog mjesta u kojem će se moći potpuno besplatno za mještane Općine Viškovo vršiti  odlaganje glomaznog otpada,  boja, lakova, elektroničkog otpada i sl..
 
Ovim putem želimo zahvaliti našim mještanima koji su se aktivno i samoinicijativno uključili u očuvanje našeg okoliša i prirode evidentiranjem počinitelja i suradnjom sa komunalnim redarom doprinijeli zaštiti okoliša, što je pozitivan trend u rješavanju ovoga problema.  
Naime, prošle godine uz postupanje komunalnog redara zaprimljeno je nekoliko prijava mještana temeljem kojih su počinitelji evidentirani i sankcionirani te koji su nakon toga o svom trošku sanirali divlje deponije.
 
Ovim putem želimo istaknuti da je  praksa pokazala da zajednička suradnja mještana i uprave najefikasniji način zaštite okoliša te  pozivamo sve mještane na daljnju suradnju i pomoć u rješavanju navedene problematike čije je rješavanje vjerujemo od interesa za svih.
 
Sve obavijesti o nepropisnom odlaganju  otpada naši mještani  mogu nam javiti  na slijedeće kontakte: 051/503-770, 051/503-778, 098/240-960 ili e-mail: komunalni.redar@opcina-viskovo.hr, a  obavijesti poput  lokacije / registarske oznake vozila / tip vozila / fotografija vozila i počinitelja su nam od velike koristi.  
 
Još jednom, molimo sve mještane na odgovorno ponašanje i suradnju jer ciljanim zajedničkim naporima možemo napraviti više za zaštitu okoliša i naše mjesto.
14.03.2017.

Održavanje javne rasvjete

S početkom 2017. godine održavanje javne rasvjete na području Općine Viškovo povjereno je Komunalnom društvu Viškovo d.o.o. čiji je osnivač Općina Viškovo. U nešto više od dva mjeseca koliko naše komunalno društvo obavlja navedenu komunalnu djelatnost, zaprimljene su prijave na skoro 100 lokacija diljem Općine. Najviše prijava, njih 40ak zabilježeno je sa područja Marinića koje je i brojem stanovnika najveće naselje u Općini. Svi kvarovi temeljem prijava su otklonjeni, čime je osigurano učinkovito upravljane javnom rasvjetom te brže rješavanje kvarova.  Cilj povjeravanja ove komunalne djelatnosti našem komunalnom društvu je bilo pored ekonomskih ušteda i  pružanje bolje usluge mještanima,  a što se potvrdilo u proteklom periodu.   
 
Intervencije se vrše prema zaprimljenim prijavama, a iste se rješavaju na tjednoj bazi, u roku 7-10 dana, ovisno o rasporedu i vremenskim uvjetima.
 
Cilj povjeravanja ove komunalne djelatnosti našem komunalnom društvu je pružanje bolje usluge mještanima, a što se i potvrdilo u proteklom periodu.   
 
Svoje prijave kvarova mještani kao i do sada mogu javiti na kontakte: 051/503-770, 051/503-787, 091/8395-593 ili e-mail: zvonimir.vidovic@opcina-viskovo.hr
07.03.2017.

Obavijest o prekidima elekrične energije na području Općine Viškovo

Obavještavamo Vas da na području općine Viškovo, HEP - operator distribucijskog sustava, Elektroprimorje Rijeka vrši investicijski ciklus ulaganja u revitalizaciju elektroenergetskog sustava.

Radi se rekonstrukcija glavne napojne trafostanice TS 35/20 kW MAVRI iz koje se napaja područje Viškova. Zbog predmetnih radova su potrebni pogonski manevri zbog kojih dolazi do kratkotrajnih prekida koji su u prosjeku kraći od minute. Takvi prekidi se u pravilu tempiraju u noćnim satima, da što manje remete život na našem području. Nakon završetka radova će sigurnost opskrbe električnom energijom zasigurno biti na visokoj razini. 
17.02.2017.

Obavijest Općine Viškovo o početku akcije nabave voćnih sadnica i loznih cijepova

Akcija nabave voćnih sadnica i loznih cijepova  na području Općine Viškovo počinje 20. veljače 2017. godine. 

Sadnice se mogu kupiti u trgovini NS Agrotrade d.o.o. Viškovo (VRTNI CENTAR). 
 
Općina Viškovo za potrebe svojih mještana sufinancira 30 % od maloprodajne cijene voćnih sadnica i loznih, a razliku do pune cijene sadnica snose mještani Općine Viškovo.  Pravo kupnje ima svaki mještanin Općine Viškovo, što dokazuje osobnom iskaznicom do najviše 10 voćnih sadnica, 25 loznih cijepova.
03.03.2017.

Obilježavanje ophoda Halubajskih zvončara

U ponedjeljak, 27. veljače 2017. godine, u naselju Kosi Turistička zajednica Općine Viškovo održala je predstavljanje projekta označavanje ophoda Halubajskih zvončara.

Projekt Halubajski zvončari pokrenut je s ciljem obilježavanja stoljetne rute Halubajskih zvončara, kulturnog dobra Hrvatske koje je 2009. godine, zajedno s ostalim zvončarskim skupinama s područja Kastavštine, uvršteno na UNESCO-vu listu nematerijalne kulturne baštine svijeta.

Zvončari su živa tradicija koja je, korištenjem multimedijalnog pristupa, približena suvremenim generacijama. Putovi ophoda su obilježeni i uređeni te postaju pješačka i biciklistička staza obogaćena edukativnim sadržajima. Putovi vode uz povijesne, kulturne i gastronomske punktove koji, objedinjeni, postaju jedinstven turistički proizvod.

Karta rute
 
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u uredu Turistčke zajednice Općine Viškovo, na adresi Viškovo 31, Viškovo ili na http://www.tz-viskovo.hr/hr/karta/o-projektu
09.03.2017.

4. večer od užanci - dota

Likovna udruga Braće Baštijan i Općina Viškovo organiziraju „4. večer od užanci“ sa temom dote.

Pred stotinjak godina svaka djevojka pred udaju pripremala je svoju dotu. Tada je bila važan običaj i popratila je niz događaja. U moderno doba ovaj običaj pomalo nestaje i samo ga stari mještani pamte iz dana kada se dota pripremala. Prenose ih mladim naraštajima uglavnom usmenom predajom.
Pozivamo vas na „4. večer od užanci“ – koja će se održati 10.3.2017. u 19 h u Domu hrvatskih branitelja gdje ćemo se prisjetiti kako se nekad obilježavao ovaj običaj. 
 

plakat 
24.02.2017.

Pred Općinskim Vijećem Odluka o donošenju Izvješća o stanju u prostoru i Odluka o izmjenama prostornog plana Općine Viškovo

Općina Viškovo izradila je izvješće o stanju u prostoru za proteklo četverogodišnje razdoblje čime je ujedno ispunila svoju zakonom određenu obvezu.
 
Izvješće je izradila Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, a u istome su detaljno analizirani svi važni procesi koji su se na prostoru Općine događali u periodu od 2012. do 2016. godine. 
 
Prema izvješću jedan od  procesa koje je  obilježio proteklo razdoblje  Općine svakako jest nastavak demografske i migracijske propulzivnosti, pri čemu se ukupno stanovništvo na području općine u zadnjih 15-tak godina  više nego  udvostručilo. 
 
Analizama  izvješća  Viškovo je prepoznato kao privlačno mjesto za život i rješavanje stambenog pitanja što su u najvećem obimu prepoznale mlade obitelji  kojih je u općini najviše. Viškovo je danas jedno od najvažnijih središta u Primorsko- goranskoj županiji sa u kojem su realizirane sve najvažnije funkcijama koje takova središta moraju ostvariti sukladno planskim dokumentima općine i županije. Razvojni, prostorni, a osobito demografski pokazatelji u općini su u dijametralnoj suprotnosti s općim demografskim trendovima na županijskoj  i državnoj razini  tako da je danas najveća snaga općine demografski rast, mlado i obrazovano stanovništvo.  
 
Zavod za prostorno planiranje je analizirajući prostorne pokazatelje dao smjernice i preporuke za aktivnosti koje bi se trebali provesti u sustavu prostornog planiranja na području općine, a kako bi se osigurao daljnji razvoj prostora temeljen na načelima održivog razvitka i željom za  daljnjim prosperitetom gospodarstva i uvjeta života uopće.
13.02.2017.

Početak radova na uređenju pomoćnog igrališta NK Halubjan

U drugoj polovici siječnja započeli su radovi na prvoj fazi uređenja pomoćnog nogometnog igrališta NK Halubjan. Radovi obuhvaćaju izgradnju sustava odvodnje i drenaže, a izvođač radova je tvrtka Marčić gradnja d.o.o. sa Viškova.  
 
Ugovoreni rok radova je 60 kalendarskih dana. Prvi je to od koraka uređenja pomoćnog nogometnog igrališta, ukupne investicije vrijedne oko 2 milijuna kuna.
 
Realizacijom uređenja  pomoćnog igrališta osigurati će se bolji uvjeti održavanja treninga te smanjiti mogućnost ozljeda sportaša. 
 
Drugu fazu uređenja predstavljaju radovi na postavi umjetne trave za što je pokrenut postupak javne nabave te se završetak očekuje u prvoj polovici ove godine kada se namjerava krenuti s radovima.
 
08.03.2017.

Sretan Dan žena

Poštovane i drage mještanke,
 
U ime Općine Viškovo i u svoje osobno ime sretan vam 8. ožujak – Međunarodni dan žena.
                                                                                                                           
                                                                             Općinska načelnica:
  Sanja Udović, dipl.oec.

03.03.2017.

Završen Pust 2017

Tradicionalno na pusni utorak zvona su označila kraj maškaranih događanja na Halubju. Halubajski zvončari na Brege su zatvorili posljednje ovogodišnje kolo, a Niki Niš je doživio osudu na Viškovu.
 
Mnogobrojni mještani i posjetitelji su  u odličnoj atmosferi uživali u zvucima zvona stotinjak Halubajskih zvončara što malih i velikih. Svjedočili su i vraćanju općinskog ključa od strane Meštrice Halubajskog karnevala Miće Maje, a na svečanoj primopredaji vlasti nazočili su i Meštar Toni u društvu nove kraljice Riječkog karnevala Elaie Filipović, naša kraljica Tea Jardas, kao i predstavnici Općine i Turističke zajednice općine Viškovo.
17.02.2017.

Odluka o odobravanju financijskih sredstava za provedbu programa/projekata iz područja kulture i religije, sporta i ostalih društvenih područja u 2017. godini

Na temelju članka  51. Statuta Općine Viškovo ( “Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 25/09., 6/13., 15/13., 33/13., 14/14. i „Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/14.) i članka 30. stavka 1. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj:11/15.), Općinska načelnica Općine Viškovo dana 16. veljače 2017. godine donijela je:

22.02.2017.

Obavijest o zatvaranju ceste

U utorak, 28.2.2017. godine, u vremenu od 17:00 do 19:00 sati, zbog održavanja manifestacije „Paljenje pusta“ i zatvaranja ceste kroz centar Viškova, linije 19, 20 i 21 prometovat će privremenim trasama.

Vozni red
16.02.2017.

Općini Viškovo uručena plaketa za dobru karnevalsku suradnju

U srijedu, 15. veljače 2017. godine zamjenik Općinske načelnice Denis Mladenić u svom je uredu ugostio predstavnike Federacije karnevalskih gradova.

Tom prigodom, riječki predstavnici FECC-a, Josip Silov i Branka Renko Silov dodijelili su Općini Viškovo memorijalnu plaketu za dugogodišnje članstvo i dobru karnevalsku suradnju.

Sastanku su uz zamjenika Općinske načelnice prisustvovale i voditeljica Odsjeka ureda načelnika Irena Gauš i direktorica Turističke zajednice Općine Viškovo Marina Jurić kojoj je tim povodom uručena medalja, a tema razgovora bila je promocija i održavanje karnevalskih događanja na području općine Viškovo te buduća suradnja.
17.02.2017.

Okrugli stol: Sportska natjecanja djece predškolske dobi

U utorak, 21.02.2017. godine od 17:00 do 18:30 u Domu hrvatskih branitelja na Viškovu, Vozišće 19D, Viškovo, odrzat će se Okrugli stol s temom Sportska natjecanja djece predškolske dobi.

Okrugli stol održava se u sklopu Tjedna psihologije, a pozvani su ravnatelji, stručni suradnici, odgojitelji i svi ostali kojima se tema čini korisnom, a posebice oni koji su uključeni u selekciju, pripremu i natjecanja djece predškolske dobi. 
 
 
06.02.2017.

Potpisan Sporazum o katastarskoj izmjeri za dio k.o. Marinići i dio k.o. Srdoči

Ravnatelj Državne geodetske uprave dr. sc. Damir Šantek i zamjenik Općinske načelnice Općine Viškovo Denis Mladenić potpisali su 06. veljače 2017. Sporazum o provođenju katastarske izmjere u svrhu izrade katastra nekretnina na području Općine Viškovo. 
 
Projekt katastarske izmjere i usklađivanja stanja u katastru i zemljišnim knjigama procijenjen je u iznosu od  cca 2.200.000,00 kuna, a isti će financirati Državna geodetska uprava sa 30 % i Općina Viškovo sa 70 % sredstava.
 
Naime, cilj katastarske izmjere je usklađivanje podataka o prostoru u katastarskom operatu i zemljišnim knjigama na području naselja Marinići koje je jedino neusklađeno na području općine Viškovo.  Također, provedbom izmjere formirat će se nova katastarska općina. 
 
Realizacija ovog projekta od velike je važnosti za mještane i gospodarstvenike Općine Viškovo, posebice naselja Marinići  budući se izmjerom i usklađenjem stanja u prostoru planiraju ostvariti pozitivni učinci uspostavom učinkovite zemljišne administracije koja će osigurati pravnu sigurnost, potaknuti i ubrzati usporene procese investicijskih ulaganja, poboljšati funkcioniranje tržišta nekretnina i realizaciju projekta mještana.  
 
Katastarska izmjera provodit će se na području Općine Viškovo za dio k.o. Marinići (oko 282 ha) i dio k.o. Srdoči (oko 12 ha), sveukupno oko 294 ha na kojima se nalazi cca 1800  izgrađenih zgrada. Ovaj sveobuhvatan posao rezultirati će osnivanjem nove katastarske općine i obnovom zemljišnih knjiga (koje zemljišne knjige za predmetno područje se sada vode za k.o. Blažići, k.o. Saršoni, k.o. Hosti i k.o. Zamet, kod Općinskog suda u Rijeci).  Navedene katastarske općine jedine su koje nemaju usklađeno katastarsko i gruntovno stanje na području Općine Viškovo.
 
 
Tijekom ove godine planira se okončati  postupak javne nabave  za usluge provedbe nove katastarske izmjere koja prema planovima treba završiti do kraja 2018. godine nakon čega će se otpočeti s izlaganjem katastarskih podataka i obnovom zemljišne knjige. O svim aktivnostima na provođenju katastarske izmjere mještani i duge zainteresirane stranke biti će obavješteni putem web stranica Državne geodetske uprave,  portala općine Viškovo, Glasnika Općine Viškovo te od strane izrađivača izmjere.  Katastarsku izmjeru provesti će  Državna geodetska uprava u suradnji s Ministarstvom pravosuđa, a tehničke i pravne  poslove u okviru katastarske izmjere izvodi ovlaštena geodetska tvrtka koja će se odabrati putem postupka javne nabave. Od svih vlasnika i nositelja prava na zemljištu koje će biti predmet nove katastarske izmjere očekujemo aktivno sudjelovanje i odaziv kroz zborove i radionice koje će se organizirati na samome početku radova.
 

30.01.2017.

Javni poziv za podnošenje prijedloga za nagrađivanje najboljih sportašica i sportaša Općine Viškovo za 2016. godinu

Odbor za sport, na temelju članka 7. Odluke o nagrađivanju najboljih sportašica i sportaša  Općine Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj: 6/13. i 4/14.) na sjednici održanoj  dana 23. siječnja  2017. godine raspisuje
 
 
23.01.2017.

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Viškovo

Odbor za izbor i imenovanja, temeljem članka 11. Odluke o javnim priznanjima Općine Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj: 20/11.) na sjednici održanoj  dana 18. siječnja 2017. godine raspisuje:

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Viškovo
29.12.2016.

Mobilni šalter ureda Policijske uprave

Najavljujemo dolazak mobilnog šalterskog ureda MUP-a  u Domu hrvatskih branitelja, Vozišće 3, Viškovo u slijedećim terminima:

Srijeda, 04.01.2017. 12.00 -14.30 
Srijeda, 01.02.2017. 12.00 -14.30
Srijeda, 01.03.2017. 12.00 -14.30
Srijeda, 05.04.2017. 12.00 -14.30
Srijeda, 03.05.2017. 12.00 -14.30
 
Građani će imati priliku obaviti poslove prijave i odjave prebivališta i boravišta, ishoditi uvjerenja o prebivalištu i matičnom broju građana, podnijeti zahtjeve za osobne iskaznice, putovnice, vozačke dozvole, kao i za registraciju vozila.
 
Pozivamo sve mještane da u navedenom terminu iskoriste mogućnosti koje pruža prijenosni ured za upravne poslove te zahtjeve iz domene upravnih poslova podnesu u blizini svojih domova.
 |<  <  5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14  >  >|