11.09.2017.

Javni poziv za dodjelu na korištenje drvenih štandova za prigodnu prodaju za vrijeme održavanja manifestacije "Poduzetnički dan Općine Viškovo 2017."

Na temelju članka 51. Statuta Općine Viškovo (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 25/09., 6/13., 15/13., 14/14. i „Službenih novina Općine Viškovo“ broj: 3/14.), Općinska načelnica Općine Viškovo  dana 08. rujna 2017. godine raspisuje
 
 
JAVNI POZIV ZA  DODJELU NA KORIŠTENJE DRVENIH ŠTANDOVA ZA PRIGODNU PRODAJU  za vrijeme održavanja manifestacije “Poduzetnički dan Općine Viškovo 2017.” 

Zahtjev za dodjelu na korištenje drvenog štanda
12.09.2017.

Ciklus predavanja za starije

Općina Viškovo u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Primorsko – goranske županije poziva Vas na javno predavanje/radionicu koja će se održati  dana 25. odnosno 28.  rujna u 16.00 sati u Domu hrvatskih branitelja na adresi Vozišće 3., Viškovo.
 
Dana 25. rujna  predavanje  pod naslovom  „Oživljavanje kod zastoja rada srca i disanja“  uz praktičnu demonstraciju na lutki za reanimaciju  vodit će dr. med.  Svjetlana Gašparović Babić dok će predavanje pod naslovom „Pravo na informiranost“ održati pravnica Larisa Juretić.
 
Dana 28. rujna predavanje na temu ostvarivanja prava i obveza iz osnovnog zdravstvenog osiguranja održat će pravnica te ekonomistica Hermina Trošelj, dok će predavanje pod naslovom „Zlatno doba života“ održati dr. med. Helena Glibotić Kresina.
 
Veselimo se Vašem dolasku, a više o čitavom događaju možete pročitati ovdje.
05.09.2017.

Radovi na kružnom raskrižju Marinići 2

Dana 28. kolovoza 2017. godine započela je druga faza izvođenja radova na kružnom raskrižju Marinići 2, koja uključuje  izvedbu radova na formiranju kružnog raskrižja, izvođenje bočnih parapetnih  zidova, izvedba javne rasvjete,  podizanje nivelete ceste i završno asfaltiranje te izvedba horizontalne i vertikalne prometne signalizacije. 
 
Trenutačno se izvode potporni zidovi i temelji za nove stupove javne rasvjete te se vrši priprema za nasipavanje, budući se kružno raskrižje podiže u odnosu na postojeće nivelete privoza u visini do cca 0,80 m, a radi spajanja na državnu cestu D427 te osiguravanja optimalnih uvjeta preglednosti u raskrižju. Rok izvođenja radova druge faze radova je 50 radnih dana, a investitor navedenih radova je temeljem sporazuma o sufinanciranju radova  Županijska uprava za ceste d.o.o. Rijeka.  
 
U sklopu prve faze radova izvršeni su zahtjevni  i složeni radovi prelaganja postojećih  i izvedbe novih komunalnih instalacija, a koje se nalaze  u prometnim  površinama svih privoza rasrkižja. Svi radovi su izvođeni u uvjetima kontinuiranog odvijanja prometa.  Do sada su izvedeni  radovi na prelaganju transportnog vodovoda, izgradnji  kanalizacijskog kolektora, izgradnji oborinske odvodnje,   radovi na prelaganju telefonske instalacije i priprema podzemne mreže za prelaganje glavnih optičkih kabela HR-SL  te su preložene elekrtoinstalacije visokog i niskog napona. U obuhvatu raskrižja izvedena su reviziona okna za oborinsku odvodnju i vodovodnu mrežu,  reviziona okna za buduću kanalizaciju te su izvedena okna za priključke na vodovod i kanalizaciju svih okolnih objekata i radne zone Marinići.

Radovi su izvođeni sa posebnom pažnjom i sa povećanim potrebama za  ručnim iskopom budući je malom prostoru je podzemno položeno jako puno instalacija. Također, u neposrednoj blizini tih instalacija nalazi se opskrbni  i transportni  plinovod  te kućni priključci na infrastrukturu okolnih objekata. Sve do sada izvedeno je rađeno prema uvjetima i pod ingerencijom javnih poduzeća koja upravljaju i održavaju navedenu infrastrukturu, a koji imaju interne propise o upravljanju i nadzoru prilikom zadiranja u te instalacije. Koordinacija upravitelja komunalnih instalacija  i izvođenja  radova na  infrastrukturi je bio izrazito  zahtjevan posao a za cijelo vrijeme izvođenja radova osigurano je kontinuirano priključenje, opskrba  i funkcioniranje komunalne infrastrukture te prometa.
 
Izvođač radova  prve i druge faze kružnog raskrižja je tvrtka Iskopi i transporti Belobrajdić d.o.o., dok nadzor nad radovima vrše  tvrtke Plan-mar d.o.o. i Rijekprojekt  d.o.o. obje iz Rijeke. U sklopu radova na državnoj cesti D 427 paralelno su Hrvatske ceste d.o.o Zagreb putem izvođača radova tvrtke Hidroelektra d.d. izvodile radove na uklapanju državne ceste D427 na postojeću prometnu mrežu  u dijelu budućeg rotora  Marinići 2  te su izvele radove  prelaganja  DTK mreže  i visokog napona. 
 
Izgradnju kružnog raskrižja temeljem sporazuma financiraju Hrvatske ceste d.o.o., Županijska uprava za ceste d.o.o. i Općina Viškovo dok je Investitor radova prelaganja vodovodnih instalacija te izgradnje kanalizacijske mreže  i glavnog transportnog vodovoda sa priklučcima Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka.  Ukupna vrijednost radova prve i druge faze  je cca 2,5 milijuna kuna. 
 
Navedenu investiciju Općina Viškovo  je uspješno  prijavila na natječaj Ministarstva unutarnjih poslova  „Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa za 2017. godinu – sanacija opasnih mjesta „ te je  ostvarena potpora  od 1.414.913,50 kn nepovratnih sredstava.  
 
Kako će se svo vrijeme izvođenja radova promet odvijati otežano po jednoj prometnoj traci, mole se svi vozači da poštuju privremenu prometnu signalizaciju. Pridržavanjem privremene prometne regulacije doprinosimo boljoj protočnosti i sigurnosti odvijanja prometa u zoni izvođenja radova. Međutim, postoji odrđeni broj vozača koji ne poštuju privremenu prometnu regulaciju što za posljedicu ima zastoje u prometu i stvaranju gužvi te ovim putem apeliramo na iste. 
 
Ujedno želimo  zahvaliti  svim vozačima na strpljenju u odvijanju prometa, kao i mještanima koji žive u blizini gradilišta na doprinosu ovom izuzetnom projektu jer ćemo okončanjem radova znatno doprinijeti sigurnosti odvijanja prometa.                                                         
 
01.09.2017.

Nove cijene usluge zbrinjavanja komunalnog otpada

Najavljeno povećanje cijene usluge zbrinjavanja komunalnog otpada zabrinulo je mještane Viškova. Prijedlogom novog cjenika gospodarenja komunalnim otpadom iz kućanstva i gospodarstva, za koji Općina Viškovo nije dala svoju suglasnost, od 01. rujna ove godine predviđeno je povećanje cijene za krajnjeg korisnika za 108,62%. 
 
„Pregledom strukture nove cijene uočeno je da nije izvršena detaljna analiza i nisu uzete u obzir specifičnosti za svaku jedinicu lokalne samouprave u kojoj se obavlja djelatnost sakupljanja, prijevoza i zbrinjavanja otpada posebno te je cijena usluge jednaka za sve općine i gradove što ne smatramo ispravnim“ – naglasila je općinska načelnica Sanja Udović.
 
Slijedom navedenog, Općina Viškovo poslala je komunalnom društvu Čistoća dopis u kojem su dane primjedbe na način izračuna nove cijene te se traži provedba dodatne detaljne analize cijene za područje Općine Viškovo. 
31.08.2017.

OBAVIJEST O PROMJENAMA U VOZNOM REDU LINIJE 11

Obavještavamo sve mještane da se od 04. rujna 2017. godine uvode određene korekcije na autobusnoj liniji 11. Uvedeni su novi polasci kroz Brtune radnim danom, subotom i nedjeljom:
LINIJA 11:
RADNI DAN :
·         dodan novi polazak u 16:30 Viškovo – Saršoni – Sroki - Brnčići – Viškovo
·         polazak br 32 u 21:10 prometuje do Viškova
·         polazak br 38 u 5:40 prometuje s Viškova
·         polazak br 71 pomaknut na 22:20
SUBOTA:
·         polazak br 32 u 5:40  prometuje s Viškova
·         polazak br 24 u 19:30  prometuje do Viškova
·         polazak br 57 pomaknut na 20:55
NEDJELJA:
·         polazak br 19 prometuje do Viškova
·         polazak br 21 prometuje do Viškova

Detaljan raspored linije 11 i linije 19,20,21, koji će biti u primjeni od 04.09.2017., dostupan je u nastavku kao i na web stranici KD Autotrolej d.o.o.
 
Vozni red od 04.09.2017. - autobusna linija 11
 
Vozni red od 04.09.2017. - autobusna linija 19,20,21
 
30.08.2017.

Predstavljen novi vizualni identitet i slogan Viškova

Viškovo je dobilo novi vizualni identitet i slogan Viškovo - odjeci tradicije, koji je na današnjoj konferenciji za medije javnosti predstavila načelnica općine Sanja Udović. Općina Viškovo, smještena u riječkom prstenu, prostorno sudjeluje u čak dva nematerijalna kulturna dobra na UNESCO-ovom popisu, ophod zvončara i dvoglasje tijesnih intervala, koji čine temelj brendinga destinacije. 
 
„Viškovo nije tipična primorska destinacija. Mi smo mlada općina i poduzetnička sredina koja je proteklih godina doživjela nagli gospodarski razvoj i rast stanovništva. Istovremeno živimo tradiciju i prilagođavamo se modernim trendovima. Ovo, danas urbano područje nekad je bilo ruralno-stočarski i obrtnički kraj, čiju baštinu čine zvončari i tradicionalna glazba. Želimo se u sljedećim godinama posvetiti razvoju destinacijskog potencijala, koji Viškovo kao UNESCO destinacija ima“, istaknula je  načelnica Udović dodajući kako  će brendiranje omogućiti bolje pozicioniranje Viškova među budućim gostima.
 
U sklopu projekta brendiranja Viškova tvrtka Quadrans izradila je Brend strategiju turizma Viškova, koja je činila temelj za izradu vizualnog identiteta destinacije i slogana. 
Brend strategijom je Viškovo identificirano kao brend koji obećava novo zvučno i vizualno iskustvo autohtone, tradicijske kulture i žive baštine. Prepoznat je identitet mjesta koje živi tradiciju, u susretu modernog i izvornog. Autor novog vizualnog rješenja, dizajner Luka Juras, logotip i slogan Odjeci tradicije utemeljio je na identitetu Viškova kao mjesta susreta modernog i tradicionalnog. Novi vizualni identitet reflektira se dualizam na semantičkoj i na semiotičkoj razini, te predstavlja spoj Mediterana i kontinenta, auditivnog i vizualnog, tradicionalnog i modernog, mističnog i realnog. Podloga za vizualno rješenje je zvončarska tradicija, a vizual je odabran između tri rješenja pristigla na pozivni natječaj.
 
Načelnica Viškova, Sanja Udović istaknula je i kako se već poduzimaju i sljedeći koraci u pozicioniranju Viškova kao destinacije, te je u planu realizacija 2 muzejska postava u okviru UNESCO-ove nematerijalne baštine.  Halubajski zvončari, odjeveni u ovčju kožu i lica prekrivenih maskama, koji u oku promatrača izazivaju  fascinaciju muževnom snagom zvončara, bit će glavna tema novog Muzeja zvončara. Audio muzej, posvećen dvoglasju tijesnih intervala i skladatelju Ivanu Matetiću Ronjgovu, predstavit će ovu izvornu etno glazbu, koja u slušatelju izaziva nostalgiju za prošlim vremenima i duboku osjećajnost. 
07.09.2017.

Predstavnik Općine Viškovo prisustvovao studijskoj posjeti Danskoj

Voditelj odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju Općine Viškovo, Sanjin Vranković, sudjelovao je protekli tjedan u  trodnevnoj studijskoj posjeti Danskoj zajedno s još nizom predstavnika drugih  jedinica lokalne samouprave te nadležnih institucija. U okviru studijske posjete sudionici su se upoznali s danskim modelom cirkularne ekonomije, vodno – komunalnog sustava te sustava gospodarenja otpadom kao i s projektima energetske učinkovitosti. Delegacija je posjetila i sjedište Europske agencije za zaštitu okoliša u Kopenhagenu koje je glavno EU tijelo za pitanja okoliša, stanja voda, gospodarenja otpadom, klimatskih promjena te razvoja urbanih područja.
Stručni posjet Danskoj organizirao je časopis „Komunalac“ u suradnji s Veleposlanstvom Kraljevine Danske u RH, a više o čitavom događaju možete pročitati ovdje
07.09.2017.

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST VEZANO ZA OBJAVU UDRUGE „KRIZNI EKO STOŽER MARIŠĆINA“ U NOVOM LISTU 02. RUJNA 2017. GODINE

Dana 04.09.2017.  godine Direktor tvrtke Ekoplus d.o.o.  koja upravlja Županijskim centrom za gospodarenje  otpadom Marišćina,  g. Josip Dedić na sastanku održanom na Marišćini  izvijestio je predstavnike Općine Viškovo koju je predvodila načelnica Sanja Udović o mjerama koje se poduzimaju  u cilju sprečavanja  pojave neugodnih mirisa,  a koji nastaju na području centra. 

Općina Viškovo u protekla dva ljetna mjeseca dobila je niz prijava mještana o pojavi neugodnih mirisa  najčešće u večernjim satima na području naselja Marčelji i Sroki  te je zatražila hitno postupanje uprave centra radi otklanjanja uzroka.   Izvor neugodnih mirisa je Županijski centar za gospodarenje otpadom „Marišćina“ koji predstavlja središnji dio integralnog sustava gospodarenja otpadom u Primorsko-goranskoj županiji, a što su utvrdile općinske službe.  

Više
   
 
14.08.2017.

Obavijest vezano za porez na nekretnine

Kao što Vam je poznato u prosincu 2016. godine Hrvatski sabor donio je Zakon o lokalnim porezima (NN 115/16). Donošenjem zakona propisano je da će s prvim danom iduće godine na snagu stupiti nova zakonska rješenja kojima će u cijeloj državi biti uveden porez na nekretnine.

Uvođenjem poreza na nekretnine zamijeniti će se tri postojeća davanja te se više neće plaćati komunalna naknada, spomenička renta i porez na kuće za odmor budući da će biti sadržani u porezu na nekretnine. Porez na nekretnine predstavlja novo zakonsko rješenje koje je donijela država i donosi razne novine u načinu obrade podataka. Obzirom da su temeljem tog zakonskog rješenja za njegovu provedbu zaduženi gradovi i općine, ovim putem Vas želimo upoznati s postupkom, dati Vam sve relevantne informacije o porezu, ali i zamoliti za suradnju u prikupljanju potrebnih podataka.
 
Više o porezu na nekretnine možete pročitati ovdje.
23.08.2017.

Javni poziv za provedbu Programa uklanjanja i zbrinjavanja krovnih pokrova koji sadrže azbest na području Općine Viškovo – „Moje Viškovo bez azbesta“

Na temelju članka 51. Statuta Općine Viškovo (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 25/09., 6/13., 15/13., 14/14. i „Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/14.), Općinska načelnica Općine Viškovo  dana 22. kolovoza 2017. godine raspisuje:
Javni poziv za provedbu Programa uklanjanja i zbrinjavanja krovnih pokrova koji sadrže azbest na području Općine Viškovo – „Moje Viškovo bez azbesta“
 
Prilozi:
Prilog 1 - Prijavni obrazac
Prilog 2 - Suglasnost suvlasnika/ice
30.08.2017.

Preuzimanje poklon "paketa za prvašiće"

Obavještavaju se roditelji čija su djeca upisana u prvi razred osnovnih škola (osim O.Š. Sv. Matej) u školskoj godini 2017/2018., i koji su se u roku javili na Javni poziv za dodjelu poklon paketa „prvašićima“, a ostvaruju pravo na dodjelu poklon paketa, da isti mogu podignuti u Općini Viškovo,  Vozišće 3, 1. kat, u uredovno radno vrijeme od 4. rujna do 15. rujna 2017. godine.
  
 
 UREDOVNO RADNO VRIJEME
Ponedjeljak, srijeda i četvrtak     08.30 - 11.00
Utorak     13.00 - 18.00
   
   
Osim prava na prigodni poklon paket djeca koja su upisana u prvi razred osnovnih škola imaju pravo na besplatan upis u Javnu ustanovu Narodnu knjižnicu i čitaonicu Halubajska zora, ogranak Viškovo (ili središnja knjižnica Marinići nakon 18. listopada 2017. godine)
  
23.08.2017.

Obavijest- preuzimanje besplatnih udžbenika

Obavještavaju se roditelji učenika OŠ“ Sveti Matej“ i roditelji učenika ostalih osnovnih škola koji su ostvarili pravo na dodjelu besplatnih udžbenika temeljem rješenja Općine Viškovo, da mogu  podignuti udžbenike  u  prostorijama  Osnovne škole Sveti Matej na Viškovu i to u slijedećim terminima:

28.08.-01.09.     09,00 - 17,00 
 
Napomena: udžbenike može podignuti roditelj na kojeg glasi rješenje uz predaju jednog primjerka rješenja osobi zaduženoj za izdavanje udžbenika i uz predočenje identifikacijske isprave nosioca prava.
 
Ukoliko umjesto njih netko drugi preuzima udžbenike, potrebno je, uz predaju jednog primjerka rješenja, predočiti i identifikacijsku ispravu nosioca prava (roditelja na čije ime glasi rješenje ).
 
01.09.2017.

Čestitka povodom proslave Kurban Bajrama

Povodom proslave Kurban Bajrama, svim mještanima Općine Viškovo i građanima Republike Hrvatske islamske vjeroispovjesti, upućujemo iskrene čestitke.
 
Neka vam ovaj praznik donese zadovoljstvo, mir, duhovnu radost, međusobno razumijevanje te bliskost s vašim najmilijima.
 
Bajram Šerif Mubarek Olsun!
 
 
                                                                                                                Općinska načelnica:
  Sanja Udović, dipl. oec
 
23.08.2017.

Javna tribina: Edukacija javnosti u cilju postizanja kontrole populacije komaraca

U srijedu, 13. rujna 2017. godine sa početkom u 17:00 sati u prostorijama Centra za javno zdravstvo Viškovo na adresi Marinići 9, Viškovo održati će se javna tribina u sklopu programa Edukacija javnosti, koordinacija službi te monitoring u cilju postizanja kontrole populacije komaraca.

Svrha javne tribine je postizanje zadovoljavajuće razine educiranosti stanovništva o razvoju i razmnožavanju komaraca, posebice tigrastog komarca te svijesti o vlastitoj ulozi u suzbijanju istih. Također će biti govora o mogućnosti pojave i širenju zaraznih bolesti putem vektora– komarca, kao i o aktualnoj problematici vezanoj za pojavu Zika virusa. Molimo sve zaineresirane, posebice stanovnike općine Viškovo da se odazovu ovoj javnoj tribini.
11.08.2017.

Zahtjevi za produženi boravak, besplatnu školsku marendu i javni prijevoz za školsku godinu 2017./2018.

Zahtjevi za produženi boravak, besplatnu školsku marendu i javni prijevoz za školsku godinu 2017/2018. uz dokumentaciju  koja je navedena na obrascima zahtjeva za pojedino pravo predaju se osobno u pisarnici Općine Viškovo, Vozišće 3 u uredovno radno vrijeme, preporučeno poštom ili na e-mail: pisarnica@opcina-viskovo.hr  od 17. kolovoza 2017. godine do 10. rujna 2017. godine (za mjesec rujan 2017. godine).

Više
   
   

11.08.2017.

Zaprimanje zahtjeva za pomoć roditeljima učenika osnovne škole za kupnju školskih knjiga za školsku godinu 2017./2018.

Pravo na novčanu pomoć roditeljima učenika osnovne škole za kupnju školskih knjiga sukladno Odluci o posebnim oblicima pomoći („Službene novine Primorsko – goranske županije““ broj 49/12. i „Službene novine Općine Viškovo broj 10/16.) ostvaruju i za školsku godinu 2017/2018. ostvaruju  roditelji učenika osnovne škole iz obitelji koja ispunjava jedan od dva uvjeta:
 
-  uvjet prihoda sukladno članku 13. Odluke o socijalnoj skrbi Općine Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 52/11. „Službene novine Općine Viškovo“ broj 12/16. i 5/17.) te iznosi  za dvočlanu obitelj do 2.000,00 kn, tročlanu obitelj do 2.500,00 kn, četveročlanu obitelj do 3.000,00 kn, a ukoliko  obitelj ima više od 4 člana, cenzus prihoda za svakog člana se povećava za 500,00 kn.
- ako obitelj  ima troje ili više školske djece.
 
Zahtjev za ostvarivanje pravo na pomoć roditeljima učenika osnove škole za kupnju školskih knjiga za školsku godinu 2017/2018. roditelj ima mogućnost podnijeti u periodu od 17. kolovoza 2017.  do 30. rujna 2017. godine.
 
Zahtjevi će se zaprimati  u uredovno vrijeme pisarnice (ponedjeljkom i srijedom 08.30-11.00 i 15.00-18.00 sati, utorkom 13.00-18.00 sati  i četvrtkom 8.30-11.00 sati).
 
ZAHTJEVI ĆE SE ZAPRIMATI ISKLJUČIVO U NAZNAČENOM RAZDOBLJU I NA NAZNAČENOJ ADRESI.
 
Obrasce Zahtjeva  s popisom dokumentacije koju treba priložiti uz Zahtjeve moguće je preuzeti u pisarnici Općine Viškovo ili na internetskim stranicama Općine Viškovo, www.opcina-viskovo.hr
 
Podnositelji Zahtjeva će o vremenu, načinu i mjestu preuzimanja rješenja biti obaviješteni SMS-om ili elektroničkom poštom.
 
 
08.08.2017.

Položeni vijenci i zapaljene svijeće povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja

U petak, 04. kolovoza 2017. godine povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja delegacija Općine Viškovo  položila je vijence i zapalila svijeće na Spomen obilježje branitelja u Domovinskom ratu.

Uz prigodnu pjesmu Ženskog pjevačkog zbora "Marinići", polaganju vijenaca prisustvovao je zamjenik Općinske načelnice Denis Mladenić, zamjenica Općinske načelnice Snježana Podobnik, predsjednica Općinskog vijeća Ksenija Žauhar, vijećnici Općinskog vijeća Općine Viškovo kao i predsjednik i članovi Udruge antifašista i antifašističkih boraca Viškovo. 
 
Svijeće su također zapalili i predstavnici Udruge roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata PGŽ, predstavnici Udruge udovica poginulih branitelja Domovinskog rata PGŽ te predstavnici Zajednice udruga hrvatskih ratnih vojnih invalida PGŽ.
 

04.08.2017.

Čestitka povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja

U povodu Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja, Općina Viškovo upućuje čestitke svim mještanima općine Viškovo i građanima Republike Hrvatske. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja  slavi se u Hrvatskoj 5. kolovoza svake godine kao spomen na pobjedu u Domovinskom ratu. Na taj datum 1995. Hrvatska vojska oslobodila je okupirani grad Knin u vojno-redarstvenoj operaciji Oluja.
 
Sretan Vam Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan Hrvatskih branitelja!
24.07.2017.

Kreću ulaganja u građenje javnog sustava za vodoopskrbu naselja Lučići, Zorzići i novi dio Zorzići

Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija zaprimilo je Odluku o prihvatljivosti Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju prema kojoj je ulaganje u građenje javnog sustava za vodoopskrbu za Lučići, Zorzići i novi dio Zorzići prihvatljivo ulaganje.

Sljedom toga Općini Viškovo je putem Komunalnog društva Vodovod i kanalizacija odobren iznos potpore koji iznosi 957.723,20 kuna.

Odluka.pdf


01.08.2017.

Nadzor kakvoće zraka na području Centra Marišćina

Općina Viškovo je temeljem učestalih upita mještana vezano za širenje neugodnih mirisa na području Županijskog centra za gospodarenje otpadom „Marišćina“ uputila dopis Komunalnom društvu Čistoća i tvrtki Ekoplus sa zahtjevom za očitovanje i poduzimanje potrebnih mjera, kao i prijavu nadležnoj Inspekciji zaštite okoliša.
 
Naime, iako se izvidi u svrhu praćenja pojave neugodnih mirisa u okolišu Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina kontinuirano provode, Općina Viškovo izrazila je zabrinutost i zatražila dodatnu provjeru u večernjim satima s ciljem detekcije i mjerenja neugodnih mirisa. Ekoplus je u suradnji sa Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije dogovorio aktivnosti svakodnevnog obilaska 3 mikrolokacije u blizini Centra Marišćina u večernjim satima počevši od 24. srpnja 2017. godine. 
 
Također, Inspekcija zaštite okoliša je temeljem prijave u predmetu pojava neugodnih mirisa u okolici centra za gospodarenje otpadom Marišćina izvršila očevid na lokaciji. U odgovoru Ministarstva zaštite okoliša i energetike obavještavaju da prilikom mjerenja koja se provode, u 2017. godini  nije bilo pojava jakog i izuzetno jakog intenziteta neugodnih mirisa. Odgovor u cijelosti možete pročitati ovdje.
 
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|