18.05.2017.

U TIJEKU RADOVI NA PROŠIRENJU JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU OPĆINE VIŠKOVO TE SANACIJI RASVJETE NA DJELU TIBLJAŠKE CESTE

U cilju povećanja prometne sigurnosti na prometnicama na području Općine Viškovo te postizanja bolje osvijetljenosti cesti sukladno suvremenim prometnim zahtjevima, Općina Viškovo nastavila je ulagati u proširenje i modernizaciju javne rasvjete na području Općine.
 
Tako su u tijeku radovi na projektu sanacije mreže i zamjene javne rasvjete na cesti Tibljaši – Marinići koji Općina Viškovo provodi zajedno sa HEP – DP ELEKTROPRIMORJE d.o.o. Rijeka. Nakon što je HEP završio radove na ožičenju te postavi 5 novih stupova, započela je i zamjena postojećih te postava 29 novih LED lampi. Navedene radove financira Općina Viškovo, a posao je, nakon provedene nabave, dodijeljen tvrtki Energo d.o.o. iz Rijeke.
Realizacijom projekta poboljšati će se osvijetljenost ove ceste te ujedno ostvariti uštede u potrošnji električne energije te smanjiti onečišćenje atmosfere stakleničkim plinovima primarno CO2. Ukupna vrijednost radova koje financira Općina Viškovo iznosi oko 115.000,00 kn (sa PDV-om).

Paralelno sa radovima na Tibljaškoj cesti, izvode se i radovi na redovnom godišnjem  proširenju javne rasvjete koje se svake godine izvodi sukladno zahtjevima mještana te potrebama uočenim na terenu. U sklopu navedenog postaviti će se 10-ak novih stupova te oko 40 novih lampi na raznim lokacijama diljem Općine – Straža, Garići, Mladenići, Marićeva draga, Sroki, Viškovo itd. Navedene radove također provodi tvrtka Energo d.o.o., a ukupna vrijednost radova iznosi oko 110.000,00 kn (sa PDV-om).
17.05.2017.

Obavijest o početku radova na županijskoj cesti kod NK Halubjan

Obavještavaju se mještani da, prema informacijama dobivenim od Hrvatskih cesta,  u četvrtak 18. svibnja 2017. godine započinju radovi na prespoju cjevovoda na županijskoj cesti Ž5021, kod NK Halubjan.

Promet će se odvijati otežano prema prometnom rješenju odobrenom od Županijske uprave za ceste. Mole se sudionici u prometu da poštuju prometnu signalizaciju.
11.05.2017.

Obavijest o radovima na kružnom raskrižju Marinići 2

Obavještavaju se mještani da je tijekom jučerašnjeg dana zbog radova na kružnom raskrižju Marinići 2 uvedena privremena preregulacija prometa na sljedećim lokacijama:
 
1. Blažići kod poslovnog prostora tvrtke Almes d.o.o..
Dosadašnji dvosmjerni režim u ulicama koje okružju poslovni prostor zamijenjen je jednosmjerni „kružnim“ režimom vožnje
 
2.  Ulica Juraši
Od skretanja prema novom naselju Trtni do poslovnog prostora tvrtke Drinkomatic d.o.o. jednosmjerni režim je zamijenjen dvosmjernim režimom vožnje.
 
3. Ulica Furićevo – južno od Ark Mihelić
Jednosmjerni režim vožnje zamijenjen je dvosmjernim režimom.
 
17.05.2017.

Najveća ulaganja u gradnju kanalizacijskog sustava i vodoopskrbunu mrežu u povijesti općine viškovo

U 2017. godini  na  području Općine Viškovo  započinje realizacija jednog od najvećih i najsloženijih ulaganja u komunalnu infrastrukturu od osnivanja Općine, a to je projekt izgradnje kanalizacijske mreže u sklopu kojeg će se izvršiti  rekonstrukcija i izgradnja   vodovodne mreže u duljini od preko  27 kilometara. 
 
Izgradnja kanalizacijske mreže Viškova planirana je u sklopu Projekta dogradnje sustava odvodnje aglomeracije Rijeka s izgradnjom novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Ukupna ulaganja koja će se provesti na području Općine Viškovo premašuju iznos od 150 milijuna kuna, od kojih će se najveći dio financirati iz fondova Europske unije, a dio nacionalnih sredstava osiguravaju Hrvatske vode i na lokalnoj razini  jedinice lokalne samouprave u visini od cca 16 %. Općina  Viškovo će u proračunu za provedbu ovog projekta, ali i za nastavak projekta vodoopskrbe koji je strateški projekt Općine, u narednih pet godina osigurati gotovo 31 milijun kuna.        
 
Cilj realizacije ovog projekta je da se na području Općine Viškovo u periodu od narednih 15-tak godina osigura priključenost na javni sustav odvodnje 99% posto stanovništva i gospodarskih subjekata, te rekonstrukcija i izgradnja sustava vodoopskrbe. Ovaj projekt u tom smislu ne znači samo poboljšanje
komunalnog standarda na području Općine, već dugoročno osigurava  dovoljne količine  vode namijenjene za potrošnju  i protupožarnu zaštitu naselja putem osiguranja njezine kakvoće i dovoljnih količina.  Upravo voda za piće kao  resurs se  u stručnim krugovima naglašava kao jedan od najvrjednijih u budućnosti, a isti treba očuvati za buduće generacije. Zamjenama vodovodnih  i transportnih cjevovoda ujedno će se smanjiti gubitci u vodoopskrbnom sustavu za  oko 8%, što svakako nije zanemarivo.

S obzirom da se radi zaista o velikom projektu u proteklih nekoliko godina Općinska  uprava je zajedno sa  drugim  jedinicama  lokalne samouprave  uključenim u projekt, Hrvatskim vodama i komunalnim društvom Vodovod i kanalizacija d.o.o., uložila znatne napore da se projekt dovede u status realizacije. U tom smislu je  do sada izrađena opsežna projektna dokumentacija, riješeni su složeni  imovinsko pravni odnosi te je projekt prošao prve postupke odobravanja od strane tijela Europske unije za što je uložen znatan administrativni i financijski napor. Na razini aglomeracije bilo je potrebno ishodovati 114 lokacijskih dozvola i 119 građevinskih dozvola, dok je u sklopu imovinsko-pravne pripreme obrađeno 5.000 čestica. 
 

Osim toga, početkom travnja započeli su radovi na sanaciji jednog od najopterećenijih raskrižja u Općini Viškovo na križanju Županijske ceste ŽC5025, državne ceste u gradnji D427 i nerazvrstane ceste broj 86 radnog naziva Marinići 2 (kod skretanja za radnu zonu Marinići) budući je okončan postupak zajedničke javne nabave za izbor izvođača radova.  

Sanacijom će se  raskrižje izvesti  kao kružno sa četiri privoza. Na taj način omogućiti će se znatno sigurnije prihvaćanje dvosmjernog motornog prometa na svim privozima, povećati duljine preglednosti te ujedno provesti mjere smirivanja prometa uz istovremeno povećanje protočnosti čime se planira raskrižje učiniti sigurnim za sve sudionike u prometu i korisnike ovog izuzetno opterećenog prometnog pravca. Sanacijom raskrižja obuhvaćeno je pored mjera vezanih uz povećanje sigurnosti za promet motornih vozila, povećavane standarda i sigurnosti za pješake a osobito školsku djecu koja u velikom intenzitetu koriste navedeno raskrižje. U sklopu projekta predviđeno je rješavanje pitanja oborinske odvodnje na raskrižju  te postavljanje suvremene  prometne opreme.
17.05.2017.

Okončani radovi na izgradnji sportskog igrališta u Donjim Jugima

Dana 16.05.2017.godine izvršen je obilazak sportskog igrališta u Donjim Jugima gdje su  okončani radovi na građenju sportskog igrališta. Izgrađeno je igralište sa asfaltnom površinom za košarku i nogomet dimenzija 13.70 x 17.20 m, u cijelosti ograđeno ogradom. Osim površine igrališta uređenja je cijela zona tog dijela naselja sa  parkiralištem  i zelenim površinama. Uz igralište te na okolnim prometnicama izgrađena su dva upojna bunara i oborinski kolektor te je uređeno  postolje za spremnike komunalnog otpada. Ugovorena vrijednost radova  na izgradnji sportskog igrališta je 258.000,00 kuna bez PDV-a,  a radove je izvela tvrtka Marčić gradnja d.o.o. iz Viškova, a projekt arhitekt Giuliano Zuliani.
 
Cilj ovog zahvata jest omogućiti mještanima naselja Gornjih i Donjih Juga te Milohni kvalitetnije iskorištavanje slobodnog vremena kroz sport i rekreaciju čime će ih se potaknuti na zdraviji život te druženje. Na taj način će osim najmlađim mještanima za koje na raspolaganju imaju  dječje igralište, drugim mještanima biti omogućeno bavljenje sportskim aktivnostima.  

U sklopu programa uređenje javnih površina Općina Viškovo želi ostvariti  da svako naselje u  općini dobije jedno sportsko igralište i jedan park za najmlađe. 
 
08.05.2017.

Poziv vlasnicima odnosno korisnicima građevina u kojima se nalazi azbest

Na temelju odredbe članka 30. stavka 1. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest („Narodne novine“, broj 69/16.) i članka 51. Statuta Općine Viškovo („Službene novine PGŽ“, broj 25/09., 6/13., 15/13., 33/13., 14/14. i „Službene novine Općine Viškovo“, broj: 3/14.), Općinska načelnica Općine Viškovo dana 05. svibnja 2017. godine  donosi
 
 
Obrazac za prijavu
09.05.2017.

16. Olimpijski festival dječjih vrtića Primorsko-goranske županije

U subotu, 13. svibnja 2017. godine spočetkom u 10.30 sati na stadionu Brnasi NK Halubjan u Viškovu, održati će se Olimpijski festival dječjih vrtića Primorsko-goranske županije.
 
Na inicijativu Hrvatskog olimpijskog odbora na području Republike Hrvatske, svake godine u mjesecu svibnju, pod sloganom „I ja želim biti olimpijac“, na lokalnoj razini organizira  se sportsko natjecanje pod nazivom "Olimpijski festival dječjih vrtića". Ovim projektom promiče se ideja olimpizma. Bavljenjem sportskim aktivnostima  potiče  psihosocijalni razvoj djeteta   te  stjecanje zdravih životnih navika. 
 
Ove godine pod visokim pokroviteljstvom Hrvatskog olimpijskog odbora, Primorsko – goranske županije i Općine Viškovo,  organizacija 16. Olimpijskog  festivala dječjih vrtića PGŽ povjerena je Dječjem vrtiću Viškovo. Suorganizator je Zajednica sportova PGŽ. Generalni sponzor festivala je INA d.d.
 
Sudionici će se natjecati u pet disciplina za djevojčice i dječake : trčanje na 50 m, štafeta 4 x 25 m, bacanje loptice u dalj, skok u dalj i nogomet.
 
Pozivamo sve mališane s roditeljima  da podrže svoju omiljenu ekipu!

Plakat.pdf
 
08.05.2017.

Manifestacija "Majevica" -fešta od mladog leta

„Majevica“ – fešta od mladega leta ove godine održava se 14. svibnja 2017.godine s početkom u 14.00 sati na parkiralištu Milihovo.

Manifestacija je posvećena tradiciji, očuvanju kulturno-povijesne baštine, kuhinje i starinskih običaja Halubajskog kraja. Tradicionalno se Majevica održavala prvu nedjelju u mjesecu svibnju, a običaj je bio da mladići djevojkama prozor ukrase cvijećem, a „maj“ stave na vrh kuće, dimnjak ili neko visoko mjesto.  
 
Pozivamo Vas da uz raznovrstan zabavni program, puno zanimljivih starinskih igara, penjanje na stup po pršut, boćanje s drvenim boćama, potezanje konopa, skakanje u vrećama uživate u pravoj fešti po starinski.

Plakat
03.05.2017.

Obilježen 100. jubilarni broj Glasnika Općine VIškovo

U utorak, 02. svibnja 2017. godine u Domu hrvatskih branitelja na Viškovu održano je svečano događanje povodom 100. jubilarnog broja Glasnika Općine Viškovo.
 
Događanju je prisustvovalo 40-ak suradnika koji su tijekom godina dali svoj doprinos i dijelić sebe te su im tom prigodom dodijeljene zahvalnice za profesionalni i osobni doprinos u pripremi i realizaciji Glasnika. 
 
Događanje je pjesmom uveličala Ivana Marčelja, a svoj osvrt na dali su i dugogodišnja urednica Doris Brustić, Boris Sušanj, Nina Dukić Srok, Vidojka Lučić, Daniela Jugo Superina te Marina Frlan Jugo.
 
Osim toga, prisutnima se obratio i općinski načelnik u čijem mandatu je pokrenut Glasnik Općine Viškovo te je istaknuo da je Glasnik  te 1995. godine bio prvo glasilo na području PGŽ. “U tom dijelu nismo imali uzora i kao u mnogim drugim stvarima bili smo prvi.” napomenuo je Petrc.
 
“Izuzetno smo ponosni na 100 brojeva glasnika Općine u kojima smo tijekom dva desetljeća informirali mještane o svim novostima, projektima i događanjima na području općine Viškovo. Kada je općinski Glasnik krenuo s realizacijom imala sam samo 19 godina. I ja sam iz njega učila o našem kraju i voljela sam ga čitati. Toliko puno truda, zanimljivih članaka i divnih izdanja je iza nas.“ napomenula je Općinska načelnica Sanja Udović.
 
11.05.2017.

Obavijest o zatvaranju parkirališta Milihovo

Obavještavamo vas da će zbog održavanja 16. Olimpijskog festivala dječjih vrtića koji se održava u subotu, 13.05 2017. te zbog održavanja manifestacije "Majevica-fešta od mladog leta" koja se održava u nedjelju, 14.05.2017. za parkiranje biti zatvoreno parkiralište Milihovo u centru Viškova.

Parkiralište će biti zatvoreno biti zatvoreno od petka, 12.05.2017. u 20.00 sati do ponedjeljka, 15.05.2017. u 10.00 sati.


10.05.2017.

Radionica „Potpore za poticanje razvoja gospodarstva i smanjenja nezaposlenosti Općine Viškovo za 2017. godinu“

Općina Viškovo u utorak 16. svibnja 2017. godine organizira radionicu „Potpore za poticanje razvoja gospodarstva i smanjenja nezaposlenosti Općine Viškovo za 2017. godinu“
 
Radionica će se odvijati u vijećnici Općine Viškovo, Saršoni 19, Viškovo, s početkom u 16.30 sati. Voditeljica radionice je Irena Gauš iz Odsjeka ureda načelnice Općine Viškovo.
 
Na radionici će biti detaljno predstavljene mjere i mogućnosti za ostvarenje potpora koje Općina Viškovo provodi sukladno raspisanom javnom pozivu kako bi zainteresirane i potencijalne korisnike upoznali s aktivnim mjerama i postupkom prijave.
 
Rok za prijavu sudjelovanja na radionici je ponedjeljak, 15. svibnja 2017. godine do 10.00 sati na mail tajnik@opcina-viskovo.hr 
 
Prijava je obvezna i mora sadržavati ime i prezime i adresu prebivališta ili naziv subjekta i adresu sjedišta te kontakt broj telefona.
 
10.05.2017.

Općina Viškovo dotirala sredstva Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Halubjan za nabavku opreme za prvu pomoć i spašavanje

U utorak, 09. svibnja 2017. godine, u Vatrogasnom domu u naselju Sroki Općinska načelnica Sanja Udović prisustvovala je prezentaciji medicinske opreme za prvu pomoć i spašavanje koju je Dobrovoljno vatrogasno društvo Halubjan nabavilo sredstvima koje je dotirala Općina Viškovo.
 
DVD Halubjan sudjeluje u gotovo svim aktivnostima Općine Viškovo kao potpora u osiguranju manifestacija, eko akcija i drugih većih događanja, imajući u vidu povećani rizik od ozljeđivanja ili drugog neželjenog događaja. Osim toga, zbog iznimne važnosti za zaštitu ljudi i okoliša, Općina Viškovo osigurala je sredstva za nabavku termalne kamere, motorne pumpe, potopne pumpe, motorne pile, ruksake prve pomoći i duge opreme za pružanje prve pomoći u ukupnom iznosu od 44.684,75 kuna.
 
„Općina Viškovo nastoji kontinuirano financijski podržavati i pratiti rad DVD-a Halubjan na korist svih mještana općine Viškovo.  Vjerujem da će sva spomenta oprema utjecati na učinkovitost i motiviranost rada našeg vatrogasnog društva“ istaknula je Općinska načelnica Sanja Udović.
 
Predsjednik DVD-a Halubjan Sanjin Blažević zahvalio je Općini Viškovo na doniranoj opremi te dodao: “Drago nam je da nas Općina Viškovo prepoznaje kao važan dio sustava zaštite i spašavanja te kao udrugu koja je spremna u svakom trenutku izaći u susret i obaviti sve zadaće koje se pred nas stavljaju. Današnja donacija opreme pokazuje kontinuitet u opremanju DVD-a Halubjan kojeg Općina Viškovo provodi. Još jednom se zahvaljujem na doniranoj opremi koja će nam uvelike olakšati rad kod intervencija i događaja na kojima mi sudjelujemo“ 
09.05.2017.

Predavanje o osteoporozi

Pozivamo vas na predavanje na temu "Osteoporoza" koje će se održati u Domu hrvatskih branitelja, Vožišće 3, Viškovo, u ponedjeljak, 15. svibnja 2017. godine s početkom u 16.15 sati. Predavanje je organizirano od strane Općine Viškovo, a u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije te Udrugom umirovljenika Viškovo.
Predavanje će držati Helena Glibotić Kresina, dr.med. i Nevenka Vlah, univ.mag.sanit.publ.

Letak
03.05.2017.

Općinska načelnica ugostila uspješne sportaše Karate kluba No kachi

Općinska načelnica Sanja Udović, u srijedu, 03. svibnja 2017. godine, svom uredu je ugostila sportaše Karate kluba No kachi Ennu Zlojić i Maria Vrankovića. U pratnji Enne i Maria došli su treneri Zoran Konevski i Neven Martić, predsjednik kluba Božo Kovačević te ravnatelj OŠ Sveti Matej Josip Crnić.
 
Tom prilikom Općinska načelnica Sanja Udović istaknula je zadovoljstvo njihovim postignućima, čestitala im te zaželjela uspjeh u daljnjim sportskim pripremama i natjecanjima te im uručila priznanja.
 
Enna i Mario uspješni su učenici OŠ Sveti Matej, no osim u školi vrhunske rezultate postižu i u sportu te je prijem kod Općinske načelnice poticaj za daljni rad i trud. Oboje su članovi kluba od početka djelovanja na Viškovu 2012. godine. Enna je nosioc zelenog pojasa, aktivna je natjecateljica kluba i ostvaruje odlične rezultate na natjecanjima, pa je tako već u prvih nekoliko mjeseci 2017. godine osvojila 1. mjesto Županijske karate lige, 1. mjesto No kachi kupa, 1. mjesto na Prvenstvu Hrvatske, 1. mjesto međunarodnog turnira Tad kupa, te 3. mjesto međunarodnog turnira Opatija kup.
 
Mario je nosioc ljubičastog pojasa, aktivni je natjecatelj kluba te je ostvario niz zapaženih rezultata na natjecanjima. Može se pohvaliti sljedećim rezultatima 1. mjesto Županijske karate lige, 1. mjesto No kachi kupa, 1. mjesto na Prvenstvu Hrvatske, 1. mjesto međunarodnog turnira Tad kupa, te 3. mjesto međunarodnog turnira Deta kup.
 
 „Iskreno smo ponosni na zaista lijepe rezultate ovih mladih ljudi te se veselimo svakoj njihovoj pobjedi jer taj način napreduju kao sportaši te promoviraju svoj klub, ali i općinu Viškovo.“ 
 
08.05.2017.

Edukacija za pružatelje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu

Turistička zajednica općine Viškovo u suradnji s Turističkom zajednicom grada Kastva u ponedjeljak 08. svibnja 2017. godine organizira besplatnu Edukaciju za pružatelje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i sve one koji to žele postati.
 
Edukacije će se odvijati u Vijećnici Općine Viškovo, Saršoni 19, Viškovo, s početkom u 17 sati. Voditelj edukacije je Nedo Pinezić, predsjednik Zajednice obiteljskog smještaja i turizma HGK.
 
Obradit će se niz zanimljivih tema počevši od Zakonskog okvira poslovanja građana pružatelja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, oglašavanja i niza drugih srodnih tema.
 
Više potražite na:http://www.tz-viskovo.hr/
02.05.2017.

Čestitka - Međunarodni praznik rada

Drage mještanke i mještani,

U ime Općine Viškovo i svoje osobno ime čestitam vam Međunarodni praznik rada!

                                                                                          Općinska načelnica:
  Sanja Udović, dipl.oec.

02.05.2017.

Besplatno savjetovanje poduzetnika početnika PGŽ 2017.

Primorsko-goranska  županija i Poslovni biro PBIRO d.o.o. Rijeka provode projekt besplatnog poslovnog savjetovanja u funkciji poticanja razvoja poduzetnika početnika na području Primorsko-goranske županije za 2017. godinu.
Temeljni je cilj projekta potaknuti njihov rast, a sve kako bi se povećao broj novih poslovnih subjekata, povisila stopa njihova preživljavanja, povećao udio mladih poduzetnika te udio poduzetnika u djelatnostima sa višom razinom dodane vrijednosti.

http://www.pbiro.hr/prijava-javni-poziv-poduzetnici-pbiro-pgz-besplatno-savjetovanje/
26.04.2017.

S radom počinje jedno od prvih reciklažnih dvorišta u Primorsko-goranskoj županiji

U srijedu, 26. travnja 2017. godine svečano je otvoreno reciklažno dvorište u Viškovu koje je izgrađeno u sklopu radne zone u Marinićima, na pristupačnoj i tranzitnoj lokaciji. Reciklažno dvorište prostire se na površini od oko 1.200 m2 i jedno je od prvih u Primorsko-goranskoj županiji, a izgradnju ovog kapitalnog projekta vrijednog oko 1.500.000,00 kn u iznosu od 80% sufinancirao je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
 
Reciklažno dvorište, uz nazočnost Nevena Šćulca, pomoćnika ministra zaštite okoliša i energetike, predstavnike Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te TD Ekoplus d.o.o. i KD Čistoća d.o.o., otvorila je Općinska načelnica Sanja Udović zajedno sa direktorom KD Viškovo Draganom Blaževićem. Svečanom otvorenju prisustvovala su i djeca Dječjeg vrtića Viškovo koja su tom prigodom otpjevala Eko himnu. Također, za njih je bilo pripremljeno i prigodno predavanje i edukacija o razvrstavanju otpada.
 
Novoizgrađenim reciklažnim dvorištem upravljati će KD Viškovo d.o.o., a za mještane će raditi prema slijedećem radnom vremenu; utorkom i četvrtkom od 17:00 – 20:00 sati, te srijedom i subotom od 09:00 – 13:00 sati. Projekt je izradila tvrtka Adriaprojekt, dok je radove izvodila tvrtka Goran Graditeljstvo iz Delnica.
 
„Realizacija projekta reciklažnog dvorišta, kao jednog od prvih u Primorsko-goranskoj županiji  rezultat je nastojanja Općine Viškovo da mještanima osigura poboljšanje i povećanje komunalnog standarda uz brigu o održivom razvoju i zaštiti okoliša“ naglasila je Općinska načelnica Sanja Udović.
 
14.04.2017.

Dan Općine Viškovo 2017.

Brojni programi povodom Dana Općine Viškovo  počinju u petak 14. travnja, a traju sve do 28. travnja 2017. godine.

Dan Općine Viškovo obilježava se 15. travnja. Toga se dana 1993. godine prvi puta sastalo Općinsko vijeće Općine Viškovo. Ove godine slavi se 24 godina postojanja Općine Viškovo. Općina Viškovo u suradnji sa udrugama u sportu i kulturi pripremila je bogat program događanja za djecu i odrasle koji traje od 14. - 28. travnja. 2017. godine. Pozivamo Vas da posjetite događanja i tako nagradite trud vrijednih članova udruga.

Čitav program možete pogledati ovdje.
07.04.2017.

MOBILNI ŠALTER MUP-a

Najavljujemo dolazak mobilnog šalterskog ureda MUP-a u Domu hrvatskih branitelja, Vozišće 3, Viškovo za 03.svibnja 2017 godine od 12.00 do 14.30 sati.

Građani će imati priliku obaviti poslove prijave i odjave prebivališta i boravišta, ishoditi  uvjerenja o prebivalištu i matičnom broju građana, podnijeti zahtjeve za osobne iskaznice, putovnice, vozačke dozvole, kao i za registraciju vozila. 

Pozivamo sve mještane da u navedenom terminu iskoriste mogućnost koje pruža prijenosni ured za upravne poslove, te zahtjeve iz domene upravnih poslova podnesu u blizini svojih domova.  |<  <  6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15  >  >|